U bent hier

Nalatenschap documentatie middeleeuws funerair erfgoed naar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

dinsdag 16 juni 2015 - 16:50

"Topattractie van alle tijden" - doodskist uit de 12e eeuw

Wijlen Piet Heinsbroek betitelde Thibalds sarcofaag, een stenen doodskist uit de 12e eeuw, als een topattractie van alle tijden. Hij komt tot die conclusie nadat hij de Vlaardingse vondst uit 1967 had vergeleken met sarcofagen die elders in Zuid-Holland zijn gevonden. De sarcofaag bevat een skelet en miniaturen van een hostieschaal en kelk. De ontdekking intrigeerde èn inspireerde hem tegelijk om vergelijkbare vondsten in kaart te brengen.

Nalatenschap naar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Heinsbroek heeft in zijn leven een omvangrijke archief aangelegd met honderden voorbeelden van kisten en deksels uit geheel Nederland. Dat is nu overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed die het digitaal gaat ontsluiten. Het wordt dan voor iedere geïnteresseerde onderzoeker of belangstellende beschikbaar gesteld.

Grafdeksels en sarcofagen

Piet Heinsbroek uit Vlaardingen was een bioloog met veel kennis van archeologie, geologie, streekhistorie en een grote passie voor het middeleeuwse funeraire erfgoed van rode zandsteen. Van de vele kisten en deksels heeft hij minutieuze opmetingen en schaaltekeningen gemaakt, compleet met beschrijvingen, vergelijkingen en een context. Een deel van deze verzamelde informatie heeft hij in rapporten en verslagen verwerkt, verlevendigd met kaartjes, foto’s en tekeningen. In november 2014 verscheen, een dag na het overlijden van Heinsbroek, een diepgaand artikel van zijn hand.

Reacties