U bent hier

Lessen en inzichten uit de kerkenvisie-bijeenkomsten

dinsdag 28 mei 2019 - 16:15

(Foto: Bisdom Rotterdam)

Deelnemers aan de kerkenvisie-bijeenkomsten hebben via Mentimeter vragen beantwoord. Wat kunnen we uit hun antwoorden concluderen?

Zoals velen van jullie weten zijn wij de afgelopen maanden het land rondgetrokken om kerkenvisies onder de aandacht te brengen en om burgerlijke gemeenten uit te nodigen een decentralisatie-uitkering aan te vragen voor het opstellen van zo’n visie. In totaal zijn al acht voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de provinciale steunpunten. Hiermee hebben wij de provincies Limburg, Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en tot slot de drie noordelijke provincies, Friesland, Groningen en Drenthe, aangedaan. In totaal kwamen hier 570 deelnemers op af! Voor aanvang van deze bijeenkomsten werd het publiek gevraagd een aantal vragen te beantwoorden. Dat geeft ons inzicht in wat onze doelgroep belangrijk vindt en wat er in het veld speelt. Hieronder staan de meest opvallende resultaten alvast uitgelicht. Deze resultaten zijn ook gebaseerd op informatie uit de deelnemerslijsten.

Van de in totaal 355 gemeenten in Nederland zijn rond de 100 gemeenten bereikt met de voorlichtingsbijeenkomsten. Naast burgerlijke gemeenten hebben wij ook andere betrokkenen kunnen bereiken met de voorlichtingsbijeenkomst, welke als belangrijke gesprekspartners ook aan tafel horen te zitten tijdens het nadenken over de toekomst van kerkgebouwen. Zie hiervoor grafiek A.

Van de 110 mensen die namens een gemeente kwamen geven 45 mensen aan een kerkenvisie op te gaan willen stellen. 56 mensen geven aan nog te twijfelen en zijn om die reden op de voorlichtingsbijeenkomst afgekomen. Dit vertaalt zich ook in grafiek B, waarin zichtbaar wordt dat de meeste mensen vooral behoefte hebben aan kennis over het proces van het opstellen van een kerkenvisie.

Wat maakt een kerkgebouw belangrijk? Op deze vraag kwamen de antwoorden uit de wordcloud hieronder het meest naar voren. Deze is gerangschikt op frequentie. Opvallend is dat eredienst en geloof wel door mensen genoemd worden, maar lang niet zo vaak als bijvoorbeeld gemeenschap en ontmoeting: de verbindende en faciliterende functie van het gebouw.

Ongeveer de helft van de respondenten zegt: de kerk is van iedereen. De mensen die dit antwoord kozen op de vraag ‘van wie is de kerk?’ kwamen vanuit alle verschillende doelgroepen. Evenveel mensen vanuit de erfgoedorganisaties, gemeenten en kerkgenootschappen kozen voor dit antwoord. Hierin maakt het ook geen verschil of deze mensen zelf gelovig zijn of niet. Als tweede antwoord werd vaak gekozen voor ‘kerkeigenaren’. Ook hier is de onderverdeling tussen mensen vanuit de verschillende doelgroepen ongeveer gelijk.

Respondenten geven aan te verwachten dat de belangrijkste knelpunten bij het nadenken over de toekomst van kerkgebouwen wel eens geld en samenwerking zouden kunnen zijn. Regelgeving, kennis en eigenaarschap van het probleem lijken nog niet tot de grootste zorgen te leiden.

Onder de respondenten lijkt het beeld te heersen dat er voor kerkgenootschappen een cruciale rol ligt bij het falen of slagen van het opstellen van een kerkenvisie. Een overgrote meerderheid van de respondenten – ook vanuit de kerkgenootschappen zelf - geeft aan dat bereidheid binnen de kerkgenootschappen volgens hen cruciaal is in dit proces.

Tot slot geeft driekwart van de respondenten aan in de toekomst gezamenlijk te willen zoeken naar wat alle mogelijkheden zijn. De rest gaat of proberen de ander echt te begrijpen, in vertrouwen openheid van zaken te geven of/en te staan voor wat er afgesproken gaat worden. Dit belooft veel goeds!

Bent u benieuwd hoe de verschillende provincies de vragen hebben beantwoord? Bekijk alle antwoorden hier! 

Tags 
Kerkenvisie

Reacties