U bent hier

Kerkenvisie RK Parochie Sint Petrus gepresenteerd

woensdag 24 april 2019 - 16:09

Op 3 april is de kerkenvisie van de Rooms Katholieke parochie Sint Petrus in Uden gepresenteerd. De kerkenvisie is een resultaat van een bijzonder proces, waarbij bewust is gekozen voor een benadering van onderaf. Jan Lucius overhandigde namens de werkgroep deze middag het eerste exemplaar aan pastoor van de Laar. De pastoor nam de kerkenvisie met gepaste trots in ontvangst. Hij benadrukte de enorme inspanning die de werkgroep en de klankbordgroepen hebben geleverd. Het was en is een gevoelig proces met name op gebied van communicatie. Uit de visies op de verschillende kerken komt veel aandacht voor multifunctioneel gebruik. Dit vraagt een verantwoordelijkheid van een ieder en zowel creatieve als financiële inspanning. Het parochiebestuur zal nu als juridische eigenaar het rapport gaan bestuderen en de vervolgstrategie uitzetten.

Inspirerend voorbeeld

Het instrument kerkenvisie wordt nu landelijk uitgerold waarbij een regierol is weggelegd bij de burgelijke gemeenten. Dit betekent niet dat kerkelijke gemeenten moeten wachten op de burgelijke gemeenten. Het is juist aan te bevelen eerst in eigen geledingen na te denken over de eigen toekomst zowel van kerkgebouwen als de kerkelijke gemeente zelf. Bovenstaand proces van de Sint Petrusparochie is een inspirerend voorbeeld van hoe een kerkgenootschap zelf de regie neemt. Procesbegeleider Jasper van Deurzen verwoordde het tijdens de presentatie als zijnde een handreiking: “je geeft de hand en je vraagt de hand”.

De visie is hier te vinden.

Reacties