U bent hier

Kerken tellen! Wat is het datamodel Religieus Erfgoed?

maandag 25 juni 2018 - 14:51

Voor ‘Kerken tellen!’ wil de Rijksdienst Cultureel Erfgoed zoveel mogelijk informatie over (monumentale) kerken in Nederland met elkaar kunnen vergelijken. Om dit mogelijk te maken werkt RCE samen met partners aan een datamodel waarmee alle partijen uit de voeten kunnen. Want om data goed te kunnen koppelen en vergelijken moeten we duidelijke afspraken maken met elkaar. Zo is het nodig om te af te spreken wat we precies verstaan onder de term ‘kerk’, maar ook bijvoorbeeld wat het verschil is tussen een kerk en kapel. Daarnaast willen wij afspreken welke informatie worden verzameld en hoe wij deze willen noteren. Want als bij de helft van de kerken in Nederland de architect niet beschreven is maakt dat een landsdekkende vergelijking al op voorhand onmogelijk.

Om deze (data) afspraken met elkaar te maken hebben wij een datamodel voor religieus erfgoed ontwikkeld (zie afbeelding). Dit model voldoet aan onze huidige datamanagementvoorschriften en bevat een minimale hoeveelheid datavelden die wij met alle partijen belangrijk vinden om met elkaar te kunnen vergelijken (bijvoorbeeld: locatie, datering, grootte en denominatie). Het gebruik van dit model zorgt ervoor dat informatie over alle kerken binnen Nederland straks eenvoudig met elkaar te koppelen en te vergelijken zijn.

Reacties