U bent hier

Impressie provinciale voorlichtingsbijeenkomst Gelderland (23 januari 2019)

dinsdag 5 februari 2019 - 13:04

Op 23 januari was de eerste provinciale voorlichtingsbijeenkomst in de Grote Kerk te Velp. Er was een goede opkomst zowel vanuit gemeenten, kerkgenootschappen, erfgoedorganisaties als betrokken burgers. Tijdens de middag is vanuit het Programma Toekomst Religieus Erfgoed een toelichting gegeven op het instrument ‘kerkenvisie’ en heeft gemeente Deventer uitgelegd hoe zij vorm heeft gegeven aan zo’n visie. Gestart is met de Mentimeter (online stemprogramma) om zo een beeld te krijgen van de deelnemers. Klik hier voor de uitkomst in Gelderland. Stichting Oude Gelderse Kerken heeft vervolgens toegelicht hoe zij hun rol zien binnen het toekomstperspectief van de kerken en de provincie Gelderland sloot af met de provinciale visie (in ontwikkeling).

De noodzaak om met elkaar de dialoog aan te gaan wordt over het algemeen onderkend. Het is nog wel zoeken hoe, wanneer en met wie. Er is bewust gekozen om (het opstellen van) de kerkenvisie vormvrij te laten zodat iedere gemeente met alle betrokkenen haar eigen proces kan doorlopen. Die behoefte aan maatwerk komt ook duidelijk naar voren in de bijeenkomsten. Zaken als het aantal kerkgebouwen, stad of platteland, de plaatselijke cultuur en gemeenschap zijn van invloed op de aanpak. Aan de andere kant is er ook duidelijk de vraag naar richtlijnen, stappenplannen en meer concreetheid. Er komen mooie voorbeelden naar voren van geslaagde her-/nevenbestemmingen door energieke en gedreven initiatiefnemers. Maar ook worden de zorgen gedeeld over de vele leegkomende kerkgebouwen en de kerkgebouwen die nog in functie zijn maar nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.

Wat valt op? Welke vragen leven er in Gelderland?

  • Een enkele gemeente in Gelderland staat op het punt om een aanvraag in te dienen voor het opstellen van een kerkenvisie (de opgave is daar zo groot dat men de noodzaak voelt om aan de slag te gaan). Andere gemeenten en partijen komen vooral ‘snuffelen’ of zij dit instrument willen gaan inzetten. De behoefte aan de basisinformatie en praktische voorbeelden is dan ook groot.
  • Gelderland is zeker niet onbekend met de (toekomstige) opgave voor alle kerkgebouwen. De provincie investeert al diverse jaren in dit erfgoed maar dan wel vooral de beschermde monumenten. Zij heeft de Erfgoedwijzer Religieus Erfgoed geïnitieerd en heeft een samenwerking met de TU Delft die onderzoek uitvoert binnen project Karakteristiek Duurzaam Erfgoed
  • Is het aan te bevelen als gemeente zelf trekker te zijn van het project/proces of huur je juist iemand in? Deze vragen leefden bij de deelnemers. Daarbij komen punten als onafhankelijkheid, continuïteit, tijd/geld aan bod. De decentralisatie-uitkering kerkenvisie is vooral bedoeld als procesgeld.
  • Men is benieuwd (en ook wel terughoudend) hoe open de andere gesprekspartners, als gemeenten/de kerkeigenaren/genootschappen/erfgoedverenigingen en burgers, kunnen en durven te zijn in het gesprek. Extra gevoelig daarbij is hoe je met financiële gegevens omgaat.
  • Het betrekken van de gemeenschap om de kerk wordt als een uitdaging gezien. Wanneer en hoe doe je dat in het proces en is er verschil tussen een klein dorp of wijk in een stad?

Kortom, het moment is daar om gezamenlijk aan de slag te gaan: met elkaar de opgave te gaan verkennen, elkaars belangen leren kennen en begrijpen en van daaruit samen zoeken naar mogelijke oplossingen! Ook is er veel behoefte aan voorbeelden vanuit andere gemeenten. In maart/april 2019 komt een handreiking beschikbaar met diverse achterliggende tools, die hierin zeker kunnen gaan helpen. Ook de bijeenkomsten krijgen  een vervolg  waarbij de steunpunten, de provincies en de partners van het samenwerkingsprogramma zich sterk maken om alle betrokkenen te ondersteunen.

Tags 
Kerkenvisie

Reacties