U bent hier

Handvatten voor behoud kerkenlandschap Nieuwkoop

dinsdag 28 januari 2020 - 15:13

De Sint-Nicolaaskerk in Nieuwveen (foto: Arch, wikimedia commons)

De Zuid-Hollandse gemeente Nieuwkoop maakte de allereerste kerkenvisie met behulp van een decentralisatie-uitkering. De gemeente koos ervoor om handvatten te bieden voor duurzaam behoud van het kerkenlandschap. 

De Kerkenvisie Gemeente Nieuwkoop die in december is gepresenteerd, wordt door de gemeente gezien als middel om het kerkenlandschap op duurzame wijze voor de toekomst te behouden. Er staan geen concrete plannen in om kerkgebouwen te sluiten of af te stoten, maar, zo schrijft de gemeente op haar website: 'Kerkeigenaren zien wel in dat het moment aangebroken is om na te denken over de toekomst van kerkgebouwen.' Om tot deze visie te komen voerde de gemeente gesprekken met kerkbesturen. 

De Nieuwkoper visie biedt handvatten voor het in stand houden van bestaande kerkgebouwen en het mogelijkerwijs herbestemmen van leeglopende kerkgebouwen in de gemeente. Zo zouden kleine gebouwen een woonbestemming of een functie als multifunctioneel centrum kunnen krijgen. Deze handvatten kunnen worden gebruikt door eigenaren, beheerders en ontwikkelaars en vormen tegelijkertijd een sturingsmiddel voor de gemeente.

Reacties