U bent hier

Gesprek en stakeholdersanalyse: zorg dat je het voor elke belanghebbende interessant maakt

donderdag 28 november 2019 - 15:12

Inventariseren welke belanghebbenden (stakeholders) nodig zijn voor een kerkenvisie – dat is de eerste stap. Minstens zo belangrijk is stap 2: de stakeholderanalyse. Ofwel: goed in beeld krijgen wat elke stakeholder voor belangen heeft. ‘Verplaats je in hun gedachtewereld: waarom is het voor hen interessant om deel te nemen aan het netwerk dat jij wilt opzetten?’

‘Een gedragen kerkenvisie gaat over mensen’, doceert procesbegeleider Jasper van Deurzen aan het begin van deelsessie 3. ‘En mensen hebben bedoelingen en belangen, die ze behartigd willen zien. Zolang je dat voor ogen hebt en daar rekening mee houdt, zullen ze deel willen (blijven) uitmaken van het netwerk dat tot die kerkenvisie moet leiden.’

Inventarisatie

Dus, je brengt - zoals dat in pilotgemeente Amersfoort ging - de kerkbeheerders, historische kringen en maatschappelijke organisaties in kaart. Dat is de inventarisatie. Vervolgens hun belangen en hun eigen netwerken. Dat is de stakeholderanalyse.
Zijn er gemeenschappelijke belangen? Kennen ze elkaar, of juist helemaal niet? Zijn er spelers in het netwerk die meerdere belangen dienen? Tessa Beckman van de gemeente Amersfoort: ‘Tot onze verrassing bleken bijvoorbeeld de kerkbesturen van de verschillende denominaties elkaar niet te kennen. Een andere verrassing was dat de Raad van Kerken Amersfoort heel goed bleek te willen en kunnen meedenken.’

Analyse

De stakeholderanalyse kent vele benaderwijzen. Cluster je - opnieuw zoals in Amersfoort - de genootschappen die meerdere (liefst monumentale) kerken onder hun hoede hebben? Zet je een enquête uit? Wil je eerst vertrouwen winnen? Dan is het waarschijnlijk een goed idee om te beginnen met aparte interviews met de kerkbesturen. Of nodig je iedereen in een keer uit? En: kun je een gemeenschappelijk belang formuleren?  

Geduld

‘Werkvormen kunnen verschillen’, zegt Van Deurzen. ‘Zolang je er maar goed over nadenkt, je je in hun belangen verdiept en zorgt dat ze antwoord krijgen op de vragen waar zij mee zitten.’
‘Geduld is ook heel belangrijk’, aldus Beckman. ‘Het is goed mogelijk dat je netwerk niet direct op gang komt. Het kan duren voordat je overal de juiste ingang hebt, niet zelden heerst er scepsis. Of wantrouwen. Jegens andere stakeholders of jegens de gemeente. Niet erg. Geef niet op.’
Van Deurzen: ‘Idealiter bereik je het moment dat stakeholders zich gaan verdiepen in elkaars vragen en vervolgens gaan zoeken naar antwoorden voor de ander. Dan weet je dat je het juiste netwerk hebt voor een gedragen kerkenvisie.’

Geen eenmalige actie maar een continu proces

‘Je verdiepen in de stakeholders is een proces dat continu op de achtergrond moet meedraaien’, stelt Van Deurzen. ‘Als trekker van een kerkenvisie zou je onrustig moeten worden als je de reactie van een stakeholder niet kunt verklaren of als je de belangen niet kent. Het is dus niet een eenmalige actie aan het begin van het proces.’

Meer weten? 

Bekijk hier de Powerpoint en de samenvatting in één A4 van deze sessie.

Reacties