U bent hier

Financiële toolbox voor kerken

woensdag 29 april 2015 - 16:23

Huidige en toekomstige kerkeigenaren kunnen vanaf deze zomer gebruik maken van een digitale ‘toolbox’. De werkgroep ‘Gebruik, exploitatie en financiën’ is hier verantwoordelijk voor. Deze focust zich op geven van financieel inzicht en aanbieden van hulpmiddelen om zo een bijdrage te leveren aan het instandhouden van kerkgebouwen. Barend Jan Schrieken, voorzitter van de werkgroep, hebben we bereid gevonden ons vast warm te maken voor die toolbox.

Afbakenen opgaaf

Barend Jan Schrieken (manager Strategie & Ontwikkeling bij het Nationaal Restauratie Fonds) vertelt ons over de vorderingen van de werkgroep en die van de toolbox sinds de start vorig jaar: “ ‘Gebruik, exploitatie en financiën’ is een van de zeven werkgroepen die samen de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed vormgeven. Iedere werkgroep heeft een andere opgave en daarmee dus andere doelen en middelen als uitkomst. Wij kunnen al een deel van die middelen beschikbaar stellen die we op de doelgroep hebben afgestemd.” 

De voorzitter ziet dat er een nieuwe groep in de vastgoedwereld is binnengetreden die behoefte heeft aan informatie: “Als er over nieuwe functies of afstoten nagedacht moet worden, stappen de kerkbestuurders ongemerkt en onervaren de vaak nieuwe vastgoedwereld in. Daarbij is het van belang oog te houden voor de omgeving van het kerkgebouw. Daar bevinden zich immers vaak mogelijke nieuwe gebruikers van de kerk en met nieuwe gebruikers komt ook vaak de financiële oplossing.”

Schrieken omlijnt de opgaaf nog wat scherper: “De maatschappelijke en culturele waarde laten wij als werkgroep buiten beschouwing, al zijn dit natuurlijk wel belangrijke aspecten tijdens de zoektocht naar neven- en nieuwe functies. We stellen handvatten op voor onder meer business cases en hoe je die gefinancierd krijgt, met daarbij een handreiking voor subsidiemogelijkheden.” 

Gebundelde informatie

Er bestaat al veel informatie voor bijvoorbeeld herbestemmers. Deze is nu vaak versnipperd, zeker als je niet bekend bent in de herbestemmingswereld. Door alle informatie gebundeld te ontsluiten worden in ieder geval de eerste onduidelijkheden weggenomen. Schrieken somt op wat we binnenkort zoal kunnen raadplegen: “Ten eerste is de vorm van de toolkit vraaggestuurd. Daardoor hoeft de vragensteller niet altijd vooraan te beginnen. Afhankelijk van zijn informatiebehoefte stapt hij in het digitale zoekproces in. Het streven is dat je alle kennis die je van begin tot eind op financieel gebied nodig hebt, hier zult vinden. Hier hoort bijvoorbeeld ook informatie over verzekeren, inzicht in vastgoedfinancieringen en doorverwijzingen naar relevante partijen bij.”

Inzicht in de vastgoedwereld

De werkgroep wil graag inzicht verschaffen in de basisprincipes van de vastgoedwereld en hoe dit het erfgoedveld raakt. “Zo worden bijvoorbeeld veel kleine kerkjes verkocht voor rond de € 100.000. De herbestemmer krijgt vervolgens subsidie voor de restauratie. Voor het erfgoedveld is het van belang te weten dat hun subsidie de prijs van deze kerkjes kunstmatig hoog houdt. Immers de makelaar baseert zijn taxatie grotendeels op gerealiseerde transacties in de omgeving. Deze prijs kan echter alleen worden betaald doordat er subsidie is voor de restauratie. Bij een lagere aankoopprijs was er wellicht geen subsidie nodig geweest. Hier doet niemand iets fout, maar het is wel van belang om voldoende inzicht te hebben in hoe dit proces werkt en de betrekkelijkheid van bijvoorbeeld taxaties. Zo zijn er nog tal van voorbeelden te geven waar inzicht in de vastgoedwereld nodig is om de juiste beslissingen te nemen.”

Aangaan dialoog

Een flink pakket gaat er met de ‘gereedschapskist’ worden aangeboden dat als basis kan dienen voor een uitbreiding of juist om de dialoog aan te gaan. “Ik denk echt dat we in een behoefte gaan voorzien dat een verdere uitwerking zal hebben”, voorspelt Schrieken. “Maar eerst deze toolbox op orde!”

Foto: Barend Jan Schrieken, voorzitter van de werkgroep ‘Gebruik, exploitatie en financiën’

Tags 
Financiering

Reacties

Is al bekend wanneer de toolbox beschikbaar zal komen?