U bent hier

Eerste aanvragen decentralisatie-uitkering ingediend

dinsdag 26 februari 2019 - 16:07

De eerste aanvragen voor een decentralisatie-uitkering zijn binnen gekomen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Gemeenten die voor 15 februari hun aanvraag indienden, ontvangen begin mei bericht van het ministerie van OCW of hun aanvraag is gehonoreerd. De middelen die via de decentralisatie-uitkering beschikbaar worden gesteld, hebben als doel om in samenwerking met de verschillende betrokken partijen tot een integrale kerkenvisie te komen.

Aanvragen uit heel het land

Er zijn in de eerste 1,5 maand van 2019 al 15 aanvragen binnengekomen voor een decentralisatie-uitkering. De meeste aanvragen werden ingediend in Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland. Daarnaast kwamen er aanvragen binnen uit Limburg, Zuid-Holland, Overijssel en Friesland. Onder de 15 aanvragers bevinden zich 3 pilotgemeenten die al aan de slag zijn gegaan met het opstellen van een kerkenvisie.

Naast de 15 gemeenten die een aanvraag hebben ingediend, hebben nog eens 10 gemeenten het kerkendatabestand opgevraagd. Naar verwachting komen er daarom de komende maanden meer aanvragen binnen.

In totaal is door de gemeenten een bedrag van 650.000 euro aangevraagd. Van 2019 t/m 2021 wordt 9,5 miljoen euro verdeeld in de vorm van een decentralisatie-uitkering. In 2019 heeft het ministerie van OCW 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het opstellen van kerkenvisies. In 2020 is 3,2 miljoen beschikbaar en in 2021 2,8 miljoen.

Uitkering in mei en september

Gemeenten kunnen het hele jaar door een decentralisatie-uitkering aanvragen. De aanvragen verlopen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na beoordeling vindt uitkering twee keer per jaar plaats via het Gemeentefonds, in mei en september. Gemeenten die voor 15 juni een aanvraag indienen, krijgen medio augustus bericht van het ministerie van OCW over honorering van de aanvraag. Elke Nederlandse gemeente kan eenmalig in de periode 2019-2021 een aanvraag indienen.

Meer informatie

Ook een decentralisatie-uitkering aanvragen? Lees hier hoe dat in zijn werk gaat en waarvoor u de middelen kunt gebruiken. Houd daarnaast onze nieuwsbrief in de gaten: binnenkort gaan we in gesprek met een aantal van de eerste aanvragers.

Reacties