U bent hier

Een vragenlijst: handig bij opstartfase kerkenvisie

dinsdag 28 januari 2020 - 15:07

Bij het starten van een kerkenvisie is het van belang de basisgegevens te verzamelen over de situatie en opgave van kerkgebouwen in de gemeente. Dat vraagt om medewerking van de kerkeigenaren. Een vragenlijst of enquête is daarbij een handig hulpmiddel. De ervaringen van de gemeenten die al met een enquête hebben gewerkt wijzen het volgende uit:

  • Leid de vragenlijst/enquête goed in bij de kerkeigenaren: waarom vraag je deze gegevens, wat ga je ermee doen?
  • Houd de vragenlijst/enquête beperkt tot basisgegevens; de dieper achterliggende informatie, die vaak gevoelig is, komt wel tijdens de gesprekken en verder in proces;
  • Indien mogelijk, kies ervoor tijdens een bijeenkomst/oriënterend gesprek het onderwerp (kerkenvisie) in te leiden en daar een vragenlijst/enquête aan te kondigen of te introduceren (of tijdens de bijeenkomst gezamenlijk laten invullen);
  • Vraag je van tevoren goed af welke informatie je nodig hebt in dit stadium; de neiging bestaat om meteen heel veel te willen ophalen, terwijl misschien de helft maar nodig is;

Via deze link vind je meer informatie over het hoe en waarom van inventariseren van kerkgebouwen.

Daarnaast vind je hier handige informatie over data/inventarisatie die tijdens de expertmeeting van november vorig jaar aan bod is gekomen.   

Hierbij tot slot nog links naar vier voorbeelden van vragenlijsten/enquêtes die andere gemeenten hebben toegepast:

Tags 
Kerkenvisie

Reacties