U bent hier

Decentralisatie-uitkering voor totstandkoming kerkenvisie

donderdag 24 januari 2019 - 12:02

Het voornemen om een kerk te sluiten kan leiden tot discussies tussen eigenaren, gelovigen, omwonenden en deskundigen. Discussies die lang kunnen duren, terwijl het gebouw in steeds slechtere staat raakt en de kosten voor instandhouding oplopen. Daarom ondersteunt het kabinet de ontwikkeling van samenhangende kerkenvisies op gemeentelijk niveau. Gemeenten kunnen een decentralisatie-uitkering aanvragen om te gebruiken bij de totstandkoming van een kerkenvisie.

De kerkenvisie is een strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen, waarbij aandacht is voor leegstand, instandhouding en herbestemming. De dialoog tussen gemeente, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en burgerorganisaties is de kern van de kerkenvisie. Betrokken partijen vinden samen oplossingen en beslissen samen wat er met de kerken in hun gemeente zal gebeuren.

De middelen die via de decentralisatie-uitkering beschikbaar worden gesteld, kunnen gebruikt worden om in samenwerking met de verschillende betrokken partijen tot een integrale kerkenvisie te komen. Overweegt u een kerkenvisie op te stellen? Dan is het goed om een aantal zaken vooraf te overdenken. Deze checklist van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed helpt u op weg.

Aanvragen van een decentralisatie-uitkering

Gemeenten kunnen het hele jaar door een decentralisatie-uitkering aanvragen. De aanvragen verlopen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na beoordeling vindt uitkering twee keer per jaar plaats via het Gemeentefonds, in mei en september. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal kerkgebouwen binnen de gemeentegrenzen. Daarbij geldt de volgende verdeling: € 25.000,- voor 1 t/m 19 kerkgebouwen € 50.000,- voor 20 t/m 39 kerkgebouwen € 75.000,- voor 40 of meer kerkgebouwen. Elke Nederlandse gemeente kan eenmalig in de periode 2019-2021 een aanvraag indienen.

Het aanvraagformulier moet worden ingevuld, ondertekend door de gemandateerde bestuurder en gescand opgestuurd worden naar kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl. Eventuele vragen die u hebt, kunt u ook aan dit emailadres sturen.

Download hier het aanvraagformulier.

Aanvragen die ingediend worden voor 15 februari ontvangen begin mei bericht van het ministerie van OCW of hun aanvraag is gehonoreerd. Gemeenten die tussen 16 februari en 15 juni een aanvraag indienen ontvangen medio augustus bericht van het ministerie van OCW over honorering van de aanvraag. 

Reacties