U bent hier

De nationale kerkenaanpak

woensdag 28 november 2018 - 12:54

De nationale kerkenaanpak ging officieel van start op 10 november2018 met een mooie bijeenkomst in de Stevenskerk in Nijmegen. Dit samenwerkingsprogramma bestaat uit vijf programmalijnen.

Steeds minder mensen in Nederland zijn religieus. Mede als gevolg daarvan sluiten kerkgebouwen hun deuren. Maar er zijn ook positieve geluiden. Het ontstaan van andere, nieuwe vormen van religiositeit en de groei van nieuwe geloofsgenootschappen, bijvoorbeeld. Ook groeit de aandacht voor het belang van de kerkgebouwen, met hun vaak prachtige interieurs en verhalen.

Het sluiten van kerkgebouwen voor de oorspronkelijke functie, betekent niet per definitie het verlies van het gebouw. Nederland koestert in toenemende mate haar kerken en kloosters. Inmiddels kennen we een lange traditie, waarin zorgvuldige en liefdevolle oplossingen worden gevonden voor meervoudig gebruik en hergebruik.

Vanuit deze situatie is een samenwerkingsprogramma opgezet dat op zaterdag 10 november 2018 in de Stevenskerk in Nijmegen is bekrachtigd. Deze samenwerking van provincies, gemeenten, kerkeigenaren en verschillende erfgoedorganisaties, wordt mogelijk gemaakt door minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven.

Doel is een duurzaam toekomstperspectief ontwikkelen voor de monumentale kerkgebouwen in Nederland. Dat kan alleen als alle betrokken partijen samenwerken. Zij doen dat aan de hand van deze vijf programmalijnen:

 1. KERKENVISIES
  Gemeenten wordt de mogelijkheid geboden een kerkenvisie te maken. In principe worden alle kerken uit de gemeente hierbij betrokken en komt de visie in samenspraak met alle betrokkenen tot stand.
   
 2. KENNIS Kennis over religieus erfgoed wordt ontwikkeld en aangeboden.
   
 3. DUURZAAMHEID Er wordt geïnnoveerd op duur­zaamheid voor religieus erfgoed. Daarmee kan worden bijgedragen aan het verlagen van de energierekening en het terugdringen van CO2.
   
 4. TOEGANKELIJKHEID De toegankelijkheid van kerkge­bouwen wordt bevorderd. Zijn kerken vaker open, dan kunnen meer mensen genieten van religieus erfgoed. Dat vergroot het draagvlak voor het behoud van het gebouw én draagt bij aan een verbeterde exploitatie.
   
 5. DRAAGVLAK Het draagvlak voor het behoud van kerkgebouwen wordt vergroot. Een groeiende groep jongeren komt niet of nauwelijks in kerkgebouwen. Dat geldt ook voor veel medeburgers met een niet-gelovige achtergrond. Door hen met de rijke betekenislagen van religieus erfgoed in aanraking te brengen, willen we het draagvlak ervoor vergroten

Samenwerkingspartners De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten namens de Nederlandse gemeenten, het Interprovinciaal Overleg namens de Nederlandse provincies, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken namens de aangesloten kerkgenootschappen, de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland, de Erfgoedvereniging Heemschut, het Museum Catharijneconvent en het Nationaal Restauratiefonds.

Dit artikel verscheen eerder in de RCE-brochure 'Met Hart en Ziel'

Reacties