U bent hier

Cultuurhistorische waardenkaarten voor kloosterterreinen

woensdag 11 februari 2015 - 08:28

Kloosterterrein in functie van klooster

Wanneer kloosters leeg komen te staan wordt vaak zo snel mogelijk gezocht naar een nieuwe bestemming. De aandacht richt zich daarbij voornamelijk op de kloostergebouwen; de bijbehorende tuin of buitenruimte speelt een ondergeschikte rol en heeft vaak ook weinig prioriteit bij de herontwikkeling. Jammer, omdat het kloosterterrein vanuit zijn historische functie vaak een wezenlijk onderdeel vormde van het complex. Deze buitenruimte speelde namelijk niet alleen een rol in de zelfvoorzienendheid, maar was ook van groot belang voor religieuze, recreatieve en economische doeleinden. 

Herbestemming voor kloosterterreinen

De interactie tussen de kloostergebouwen en het omringende groen vormt het onderwerp van een studie door Marloes Fransen (masterstudent Landschapsgeschiedenis, RUG). Via een cultuurhistorisch en landschappelijk onderzoek gaat zij voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de mogelijkheden voor de herbestemming van kloosterterreinen onderzoeken. Aan de hand van twee case-studies in Zuid-Limburg bekijkt zij hoe de buitenruimte en het kloostergebouw elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Kloosterterrein uitgedrukt in waarden

Allereerst zal Marloes Fransen de ontwikkelingen van de buitenruimte in kaart brengen, om vervolgens de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het kloosterterrein te bepalen en deze te verwerken in een waardestelling. De waardestelling zal uiteindelijk resulteren in een cultuurhistorische waardenkaart die de basis vormt voor de herbestemmingsaanbevelingen. Het is hierbij belangrijk dat de herbestemming van het kloosterterrein aansluit op de toekomstige functie van het kloostergebouw, zonder dat hierbij cultuurhistorische of landschappelijke waarden verloren gaan.

Getoonde foto

Een van de twee case-studies betreft het kloosterterrein van HoogCruts. Er is niet veel van de tuin meer over, maar restanten zoals de tuinmuur en het hoekpaviljoen zijn nog belangrijke elementen. Via luchtfoto's wordt geprobeerd de tuin te reconstrueren.

Tags 
Kloosters

Reacties