U bent hier

Agenda Toekomst Religieus Erfgoed bestendigd

woensdag 17 december 2014 - 09:02

De Agenda Toekomst Religieus Erfgoed komt op stoom. Vanuit de Agenda benaderen betrokken partners de problematiek rondom de leegstand van kerken en kloosters als een collectieve opgave. In deze nieuwsbrief leest u onder meer hoe de werkgroepen in de afgelopen maanden de doelstellingen van de Agenda in concrete acties hebben vertaald.

Op basis hiervan bereiden we nu onder meer een programma van activiteiten voor (variërend van expertmeetings tot debatten), waarin wij niet alleen deskundigen op het gebied van religieus erfgoed, maar ook vanuit andere disciplines willen betrekken. Via deze nieuwsbrief en deze website houden wij u graag van dit programma op de hoogte.

Naderende sluitingen

Hoe urgent en omvangrijk de problematiek is, blijkt wel uit de vele recente nieuwsberichten rondom de (voorgenomen) sluiting van kerken en kloosters in het hele land. Zo maakte vorige week het Aartsbisdom Utrecht bekend dat de komende jaren in het aartsbisdom van de 300 kerken in religieus gebruik naar verwachting 280 hun functie zullen verliezen. Tegelijkertijd zetten veel betrokken kerkgangers en omwonenden zich in om ‘hun’ kerk, in huidige dan wel nieuwe functie, te behouden. 

Toekomst religieus erfgoed

De toekomst van religieus erfgoed raakt veel mensen; de kring van betrokkenen rondom een kerk of klooster is groter dan die van een religieuze gemeenschap alleen. Die betrokkenheid vertaalt zich ook in de diversiteit van een groeiend aantal partners dat binnen de Agenda samen optrekt. Religieus erfgoed kan rekenen op een groot maatschappelijk draagvlak. Vanuit die wetenschap werken wij in 2015 schouder aan schouder verder.

Namens alle partners wens ik u goede feestdagen. Tot ziens in 2015!

Mirjam Blott
Projectleider Agenda Toekomst Religieus Erfgoed

Reacties