U bent hier

Aanvraag kerkenvisies meicirculaire vóór 15 februari

dinsdag 28 januari 2020 - 15:15

De Nieuwe Kerk in Delft

Gemeenten die nog voor 15 februari 2020 een decentralisatie-uitkering aanvragen, ontvangen begin mei bericht van het ministerie van OCW of hun aanvraag is gehonoreerd. 

Gemeenten kunnen het hele jaar door een decentralisatie-uitkering kerkenvisies aanvragen. De aanvragen verlopen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na beoordeling vindt uitkering twee keer per jaar plaats via het Gemeentefonds, doorgaans in mei en september.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal kerkgebouwen binnen de gemeentegrenzen. Daarbij geldt de volgende verdeling: € 25.000,- voor 1 t/m 19 kerkgebouwen € 50.000,- voor 20 t/m 39 kerkgebouwen € 75.000,- voor 40 of meer kerkgebouwen. Elke Nederlandse gemeente kan eenmalig in de periode 2019-2021 een aanvraag indienen.

Gemeenten die tussen 16 februari en 15 juni een aanvraag indienen ontvangen medio augustus bericht van het ministerie van OCW over honorering van de aanvraag. 

Het aanvraagformulier moet worden ingevuld, ondertekend door de gemandateerde bestuurder en gescand opgestuurd worden naar kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl. Eventuele vragen die u heeft, kunt u ook aan dit emailadres sturen.

Download hier het aanvraagformulier.

Reacties