U bent hier

'Nieuwe' kerken: de verdieping

Welkom op de verdiepingspagina van de talkshow De Kerk van alle Kanten: 'Nieuwe kerken'. Op deze pagina extra verdieping, met een verzameling van aan het thema gerelateerde video's, artikelen en onderzoeken. U kunt ook de gehele uitzending terugkijken: Uitzending Kerk van alle Kanten: 'Nieuwe' kerken. 

Column Herman Pleij

Als onderdeel van de talkshow De Kerk van alle Kanten heeft het samenwerkingsverband Toekomst Religieus Erfgoed columnisten gevraagd om een column te maken over het gewenste toekomstperspectief van Nederlandse gebedshuizen. Deze keer emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde, Herman Pleij.

Webinar 'huisvesting niet-christelijke geloofsgemeenschappen'

In deze webinar van onderzoeker Joris Kregting van Kaski, expertisecentrum religie en samenleving van de Radboud Universiteit Nijmegen, probeert hij een antwoord te vinden op de vraag hoe het huidige gebruik is van ceremoniële ruimtes door niet-christelijke geloofsgemeenschappen en wat hun eventuele ruimtevraag zou zijn voor de nabije toekomst. Daarbij wordt ook verkend of men geïnteresseerd zou zijn in het benutten van christelijke kerkgebouwen voor zover die leegkomen en beschikbaar zijn. Bekijk zijn gehele onderzoek

Op dit moment doet Joris onderzoek naar het gebruik van ceremoniële ruimtes en de huisvesting van christelijke migrantenkerken. Het resultaat van dit onderzoek wordt binnenkort verwacht.

Samen Kerk in Nederland (SKIN)

SKIN is een koepelorganisatie voor en door internationale en migrantenkerken in Nederland. “De stichting heeft als doel dat zij elkaar  steunen bij het zoeken en vinden van een plaats in de Nederlandse samenleving. Zodat zij de mogelijkheid hebben om als kerk of kerkelijke gemeente in de Nederlandse samenleving te functioneren. De stichting stimuleert hiervoor het onderlinge contact en gezamenlijke actie van de bij de stichting aangesloten christelijke geloofsgemeenschappen.

Deelnemende kerken die bij SKIN actief zijn,:

  • de zogenoemde historische migrantenkerken (leden zijn afkomstig uit landen waar Nederland een historische – koloniale – band mee heeft gehad, zoals Indonesië, de Molukken en Suriname).
  • de ‘nieuwe’ migrantenkerken, opgericht of voortgezet door migranten die afkomstig zijn uit andere delen van de wereld.

Vanuit bovenstaande is SKIN ook nauw betrokken bij de huisvesting van deze migrantenkerken. Nederland kent inmiddels zo’n 1200 geloofsgemeenschappen en 1 miljoen Christenen met een migratie-achtergrond.

Samen Kerk In Nederland (SKIN)

Filmpjes met betrekking tot migrantenkerken

Film met betrekking tot niet-christelijke geloofsgemeenschappen

Artikel

Internationale kerkgenootschappen verdienen meer aandacht