Takomst foar Tsjerken

De visie religieus erfgoed van gemeente Opsterland gaat over situaties waarin kerkgebouwen terecht kunnen komen. 

Klokkenstoel nabij de kerk Wijnterp
Beeld: ©Gemeente Opsterland

Visie religieus erfgoed Opsterland

Sint Petruskerk in Ureterp
Beeld: ©Gemeente Opsterland

Ondanks de waardering die er in de samenleving bestaat voor de cultureel-historische rijkdom zijn er zorgen over het voortbestaan van kerkgebouwen. Kerken worden niet alleen steeds leger, ook inkomsten van kerkeigenaren lopen terug, waardoor het onderhoud en de instandhouding van een kerkgebouw onder druk komt te staan. De uitdaging voor gemeente Opsterland is ervoor te zorgen dat de kerkgebouwen een duurzame plek blijven waar men heen gaat voor inspiratie, bezinning en ontmoeting.

Voor meer informatie, plus het downloaden van de hele kerkenvisie klik hier