U bent hier

Kerk als Kerk: de verdieping

Welkom op de verdiepingspagina van de talkshow De Kerk van alle Kanten: De Kerk als Kerk. Op deze pagina extra verdieping, met een verzameling van aan het thema gerelateerde video's, artikelen en onderzoeken. Als u de gehele uitzending wil terugkijken is dat mogelijk via deze link

Column Mees te Velde
Als onderdeel van de talkshow De Kerk van alle Kanten heeft het samenwerkingsverband Toekomst Religieus Erfgoed zeven columnisten gevraagd om een column te maken over het gewenste toekomstperspectief van Nederlandse gebedshuizen. Deze keer oud-hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkopbouw, Mees te Velde. 

Webinar 'Visie op het kerkgebouw'
We hebben in Nederland zo'n 7100 kerkgebouwen, gebouwen die oorspronkelijk gebouwd zijn als gebedshuis. Deze gebouwen zijn gebouwd voor hun religieuze functie en voor het voortbestaan van deze gebouwen is deze functie de best passende. De verschillende denominaties in ons land zetten in op zoveel mogelijk voortgaand religieus gebouw. Maar wat komt daar bij kijken in deze tijd van diverse ontwikkelingen rondom het geloof en de wijze waarop je het kerkgebouw gebruikt? In deze webinar wordt ingezoomd op de Protestantse en Rooms Katholieke visie op het kerkgebouw. Door Gerben van Dijk, voorzitter projectgroep visie op kerkgebouwen van de Protestantse Kerk in Nederland, en Karien van Velsen, architect/coordinator Bisschoppelijk adviesbureau bouwzaken Bisdom Rotterdam. Daarnaast:

  • Verscheen er recentelijk een uitgave vanuit het bisdom Rotterdam met twee werkboeken over de inrichting van kerkgebouwen
  • In deze pdf een toelichting op de inrichting van het katholieke kerkgebouw
  • Verschijnt binnenkort de vernieuwde 'Protestantse visie op het kerkgebouw', beschikbaar via deze website
  • Een mooi werkboek. In “Vol vertrouwen de kerk verbouwen” geeft auteur Daphne van der Knijff–Looman handvatten aan kerkrentmeesters, CvB leden en bouwcommissieleden voor het verbouwen van hun kerk. Voor kerken die kerk blijven

Handboek Behoud en Beheer van religieus erfgoed
Dit handboek is samengesteld door de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland. Het gaat in op de regelgeving en de subsidieregelingen die op lokaal, regionaal en landelijk niveau aanwezig zijn. Ook geeft het een overzicht van allerlei adviesinstanties en organisaties, die beheerders kunnen helpen daarbij. Daarnaast verschijnen er op de kennisbank van de website aanvullende modules op het handboek over specifieke thema’s als veiligheidszorg, beheersvormen en vrijwilligers.

Omgang met kerkinterieurs
Kerkinterieurs en kunstcollecties in kerken en kloosters vormen een wezenlijk onderdeel van ons gezamenlijke religieus erfgoed. Museum Catharijneconvent is hét expertisecentrum op dit gebied en deze expertise deelt het museum graag zodat kerken, kloosters, overheid en erfgoedpartners bewust raken van de waarde van dit erfgoed en zodat we met elkaar goede keuzes kunnen maken over behoud van dit belangrijke erfgoed. Tijdens deze webinar geeft Anique de Kruijf, Afdelingshoofd Erfgoed in Kerken en Kloosters, een toelichting op kerkinterieurs. Voor meer informatie over kerkinterieurs, zie deze webpagina van het Museum Catharijneconvent

Kerkrestauratie Sint Fransciscuskerk in Oudewater
In aflevering zes van De Kerk van alle Kanten toonden we een fragment uit een video over de restauratie van de Sint Franciscuskerk in Oudewter. De gehele video is hier te bekijken. 

Cursussen en trainingen
Er worden steeds meer cursussen en trainingen (digitaal) aangeboden vanuit de overkoepelende (kerkelijke) organisaties:

  • Via de Protestantse Kerk kunt u meedoen aan een gratis pilot training kerkbeheer voor kerkrentmeesters
  • Via de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer kunt u kennis vergaren over kerkrentmeesterlijk beheer
  • Via de Erfgoedacademie is en een nieuwe module 'Introductie op religieus erfgoed' beschikbaar op het e-learningplatform Leer je Erfgoed
  • Ook via de Erfgoedacademie een cursus 'Behoud je kerkgebouw', met verschillende webinars: De webinar van Sander Ummelen (Kerkvernieuwers) gaat over missie en visie daarbij, en de webinar van Ron Verduyn (architect Buro Stiel), gaat in op gebruikersmogelijkheden. Het onderdeel van Jeroen Geerdink (InLocus) haakt in op de vraag en de omgeving, die van Piet Bouterse (Grote Kerk Maassluis) en Jeppe den Uyl (opleiding X11 media en vormgeving) en Frank Machielsen (directeur Laurenskerk Rotterdam) op kansen voor kerken, en die van Sidney van den Bergh (CDA Oss) en Jos Aarnoudse (Vereniging Kerkrenmeesterlijk Beheer) gaan specifiek over kerkenvisies.