U bent hier

Interviews

Op deze pagina vindt u per thema een overzicht van de interviews die gepubliceerd zijn op Toekomst Religieus Erfgoed.

Inhoudsopgave

Kerkenvisies

Wethouder erfgoed Stella van Gent - 160 uitdagingen voor Súdwest-Fryslân

‘Heeg is zeker niet de enige plaats waar we dit probleem hebben’, zegt wethouder erfgoed Stella van Gent van Súdwest-Fryslân. De gemeente, tussen 2010 en 2018 ontstaan uit zeven oude gemeenten, is inderdaad bijzonder als het om religieus erfgoed gaat. Het is qua landoppervlak de grootste gemeente van Nederland. In dat grote gebied liggen 89 kernen - 6 steden en 83 dorpen en  buurtschappen - die maar liefst 160 kerken tellen.


Begin met de kerkenvisie: veel luisteren

Tessa Beckman is collectiebeheerder Monumentenzorg en coördineert de kerkenvisie pilot van de gemeente Amersfoort. Wat zijn de eerste ervaringen van de gemeente? 


‘We hopen op nieuwe initiatieven en samenwerking’

De aan elkaar grenzende gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost Gelre trekken gezamenlijk op om een kerkenvisie op te stellen. Waarom? ‘We lijken op elkaar, we kennen elkaar goed en willen onze capaciteit graag zo goed mogelijk inzetten.'


Duurzaamheid

Verduurzamen kerkgebouwen komt op gang

Grote gebouwen, verouderde infrastructuur, beperkte middelen. Kerkgebouwen, moskeeën en hindoetempels verduurzamen - het is een opgave met hobbels. Maar steeds vaker bundelen religieuze organisaties en ambtenaren hun krachten om ‘sociale en ecologische rechtvaardigheid’ te realiseren.


Toegankelijkheid

De Stevenskerk: ‘Als een ziel die mensen ontvangt’

Jaarlijks bezoeken meer dan 165.000 mensen de Stevenskerk in het centrum van Nijmegen. Ze bekijken het monumentale gebouw en krijgen een rondleiding. Of ze bezoeken een concert, tentoonstelling, herdenking, lezing of feest. Daarnaast is de kerk een vrij toegankelijk monument en vervult ze nog altijd haar oorspronkelijke functie: elke zondag vindt er een oecumenische dienst plaats.


Draagvlak

Over de drempel van het dorp stappen

Theologe Jacobine Gelderloos is vanuit de Protestantse Kerk in Nederland projectleider van de Dorpskerkenbeweging. Een project dat kerkgemeenschappen stimuleert om de blik van binnen naar buiten te richten en de verbinding te (her)vinden met de omgeving. ‘De kerkenvisie is een mooi aanknopingspunt om met elkaar in gesprek te gaan.’    


'Vergeet de gelovigen niet'

Esther Graftdijk is lid van een geloofsgemeenschap in Haarlem. Daarbij studeerde ze aan de Reinwardt Academie af op religieus erfgoed en herbestemming, en geeft ze momenteel rondleidingen in kerken in Amsterdam. Een driedubbele verbondenheid met kerken dus. ‘Het allerbelangrijkste is: praat met de verschillende belanghebbenden.’


Programmapartners nationale kerkenaanpak

‘Geef het interieur de aandacht die het verdient’

‘Het is belangrijk om te weten wat de waarde is van je kerkinterieur – dan ben je een betere gesprekspartner’, zegt Anique de Kruijf van Museum Catharijneconvent, partner in de nationale kerkenaanpak.


‘De kerkbestuurder van vandaag moet steeds meer manager zijn’

‘Veel mensen zien kerken vooral nog als gebouwen die uitsluitend een religieuze functie hebben’, stelt Michiel Zonnevylle van de VBMK, ‘maar de kerkgebouwen betekenen veel meer voor buurt, dorp of stad. Maar dat vraagt ook iets van de kerkbestuurder: hij moet ook steeds meer een manager zijn met financiële expertise.’


‘Wij zijn de Haarlemmerolie tussen eigenaar en ambtenaar’

Kees-Jan Dosker, Directeur van het Nationaal Restauratiefonds: ‘Als Nationaal Restauratiefonds hebben wij hart voor monumenten en verstand van financieren. Wij zijn de verbindende schakel tussen overheid en (kerk-)eigenaar. Zo helpen wij bij het mogelijk maken van bestaande en/of nieuwe functies van religieus erfgoed.’   


'De samenwerking met lokale organisaties is voor ons cruciaal'

‘Bij de sluiting van kerkgebouwen komen er vaak veel reacties los van burgers. Daarom willen we burgers graag in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij de toekomstplannen voor ons religieus erfgoed’, vertelt Karel Loeff van Erfgoedvereniging Heemschut.