U bent hier

Regiobijeenkomst VBMK

27
jun
donderdag 27 juni 2019 - 13:30 tot 17:00 | Nicolaaskerkhof 8 3512 XC UTRECHT
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Gezocht kerkbestuurder M/V, hoe nieuwe kerkbestuurders te vinden?

Op 27 juni as organiseert de VBMK samen met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB) en de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) haar eerste regiobijeenkomst van 2019. Deze wordt gehouden in de sfeervolle Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 8, 3512 XC Utrecht vanaf 13.30 uur met als thema Gezocht Kerkbestuurder (M/V).

Centraal staat deze middag de veranderende rol van de kerkbestuurder, de man of de vrouw die de lijnen uitzet, de strategie en het beleid bepaalt en toezicht houdt. Het gaat hierbij over veranderingen in de rol van het bestuur als geheel bijvoorbeeld omdat de functie van het kerkgebouw  verandert maar  ook over professionalisering en andere vaardigheden en kennis van bestuursleden. Besturen van kerken is complex, er worden andere eisen gesteld aan bestuursleden dan vroeger.  Nieuwe kerkbestuurders vinden vraagt een andere aanpak. Zeker als je streeft naar diversiteit van disciplines en meer vrouwen in het bestuur. Hoe kun je in deze tijd van afnemend kerkbezoek, kerkenvisies, krimpscenario’s en transformaties met succes capabele jonge bestuursleden vinden?

Drie  ter zake kundige sprekers vertellen ieder vanuit hun eigen invalshoek hun verhaal.

We beginnen bij de toekomstige kerkbestuurder. Wat zal hij/zij moeten kunnen? Hoe gaat zo iemand onbezoldigd en met niet veel tijd functioneren? ? Wij hebben daartoe de vergelijking gezocht buiten de kerkelijke sector met name bij (welzijns) instellingen in de non-profit sector.

Marc Dijkstra, zelf ondernemer en commissaris bij verschillende non-profit instellingen zal  ons inzicht kunnen geven in de dilemma’s bij het besturen op afstand, de uitdagingen in de toekomst en hij zal  suggesties geven.

In protestantse termen vertaald gaat het op 27 juni vooral over de dilemma’s bij het werven van nieuwe kerkrentmeesters. Jos Aarnoudse, directeur van het bureau van de VKB heeft daar bij uitstek ervaring mee landelijk maar ook plaatselijk in Dordrecht.

Petra Stassen, directeur van de stichting Kerkelijk Waardebeheer hebben wij bereid gevonden het verhaal vanuit rooms katholieke optiek te belichten.  Meer vrouwen in het kerkbestuur is in RK kring ook een issue. Dit zal in haar verhaal zeker de aandacht krijgen.

Na de inleidingen is tijd ingeruimd voor gesprek en discussie.

U bent van harte welkom.

De toegang is gratis.

Aanmelden op info@vbmk.nl voor 22 juni 2019

PROGRAMMA

13.30 -  14.00             Inloop koffie/thee

14.00 – 14.05             Welkom namens de Nicolaïkerk

14.05 – 14.25             Marc Dijkstra, het verhaal van een moderne commissaris/toezichthouder in de non-profit sector                                                             

14.25 – 14.45             Jos Aarnoudse, directeur  bureau VKB, het verhaal gezien vanuit de PKN

14.45 – 15.00             Lessons learned

15.00 – 15.30             Theepauze   

15.30 – 15.50              Petra Stassen, directeur stichting  Kerkelijk Waardebeheer, het verhaal gezien vanuit de Rooms-Katholieke Kerk

15.50 – 16.15              Lessons learned
                                   Vragen en discussie

16.15 – 17.00              Netwerkborrel

Tags 
Kennis

Reacties