U bent hier

Dossier Kerk en Kunst

Na een lange periode van gescheiden wegen, is er sinds eind vorige eeuw weer toenadering tussen kerk en kunst. Voor het project ‘Kerk en Kunst’ gingen zeven kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines eind vorig jaar in diverse kerken in Nederland op zoek naar de betekenis van het kerkgebouw.

Kunsthistoricus Joost de Wal schreef portretten van de zeven kunstenaars en reflecteert op hun manifestaties met publiek die in november 2019 plaatsvonden. In dit inleidende artikel schetst De Wal de context waarin kerk en kunst elkaar gevonden, kwijtgeraakt en weer teruggevonden hebben.

Het eerste portret met fotokunstenaar Krien Clevis, die de transformatie van Leidse kerken registreert in haar ‘gestolde’ foto’s. Klik hier voor het artikel.

Het tweede portret met theatermaker Sijas de Groot, die als huurder van de Groningse Der Aa-kerk voor bezoekers een reis creëert over de veranderlijkheid van een plek. Klik hier voor het artikel.

Het derde portret met het Utrechtse medialab SETUP voor nieuwe technologie dat een tiental projecten en installaties samenbracht in de Utrechtse Janskerk. Klik hier voor het artikel. 

Het vierde portret met Crafts Council Nederland, een platform dat de schakel wil zijn tussen ambachtsman, onderwijs en de creatieve industrie, voor Kerk en Kunst met de manifestatie (ge)mis in de St. Josephkerk in Utrecht. Klik hier voor het artikel.

Het vijfde portret met Embedding the Arts, een kunstprojectorganisatie die de samenwerking zocht met (oud)-studenten van de opleiding Fine Arts van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, die samen met De Nieuwe Kerk In Amersfoort de manifestatie Ontmoeting in het onmeetbare maakten. Klik hier voor het artikel.

Het zesde portret is van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, dat met behulp van het orgel, carillon en koorstemmen een nieuwe uitvoering van het geluid van de Stevenskerk brengt. Een samenwerking met Rewire festival. Klik hier voor het artikel. 

Het zevende en laatste portret is een wegens de coronacrisis nog niet uitgevoerd project in de Maastrichtse Koepelkerk door Bureau Mirror van de Jan van Eyck Academie, over nieuw eigenaarschap van een kerkgebouw, middels een wandschildering. Klik hier voor het artikel.