U bent hier

De Kerk van alle Kanten

In de afgelopen maanden produceerden we zeven afleveringen van De Kerk van alle Kanten. Zeven talkshows  met als doel om Nederlandse gebedshuizen een toekomstperspectief te bieden, door kennis te delen en met alle betrokken partijen om tafel te zitten. Via dit artikel kunt u alle artikelen terugkijken, en bieden we een overzicht van alle verdiepingspagina’s met een keur aan thema-gerelateerde webinars, artikelen en onderzoeken. 

Een overzicht van de afleveringen:

Aflevering 1: Kerk in Functie 
In de eerste uitzending van de Kerk van alle Kanten op 2 december stond gebruik en hergebruik van kerkgebouwen centraal. Gasten vanuit verschillende hoeken - denk aan kerkbeheer, architectuur, vastgoed, openbaar bestuur, opleidingen - deelden hun perspectief over de complexe opgave. De gemene deler bleek de dialoog: met elkaar in gesprek blijven, daarin elkaars waarden respecteren en deze vooral optimaal benutten. De waarde van de beleving van het gebouw, de waarde van stilte, de waarde van het erfgoed. 

Aflevering 2: Kerk in Beeld 
De kennis over kerkgebouwen stond centraal in de tweede live-uitzending van de Kerk van alle Kanten op 9 december. Samen met tafeldame Sophie van Bijsterveld ontrafelde presentatrice Marlies Claasen de discussie over wat die kennis voor ons kan betekenen in de complexiteit van het vraagstuk richting de toekomst.

Aflevering 3: Open Kerken 
Stellen kerken zich open voor de samenleving of zijn ze vooral intern gericht? En wat is openstellen? In de derde uitzending van De Kerk van alle Kanten stond het thema open kerken centraal. Daarbij kwam de gastvrijheid van kerken ter sprake en de relatie tussen kerk en kunst. 

Aflevering 4: Kerk in Perspectief 
In de vierde aflevering van De Kerk van alle Kanten stond de gemeentelijke kerkenvisie centraal. Door het opstellen van een kerkenvisie ontstaat er een dialoog tussen geloofsgemeenschappen, gemeente, inwoners. Die verbinding tussen verschillende partijen alleen is al veel waard, maar welke lessen hebben we geleerd van kerkenvisies tot nu toe? 

Aflevering 5: Blik op de Toekomst 
Nu een meerderheid (bijna 70 procent) van de gemeenten in Nederland een kerkenvisie heeft of hier nog mee bezig is, wordt het ook langzaam tijd voor een volgende fase. Met visionaire talkshow-gasten bespraken we deze fase. Daarnaast – ook in deze uitzending – een bijdrage van demissionair minister Ingrid van Engelshoven over de toekomst van religieus erfgoed. 

Aflevering 6: de Kerk als Kerk
Het mooiste gebruik van een kerk is toch wel het oorspronkelijke gebruik. Tijdens de zesde uitzending van de Kerk van alle Kanten waren alle gesprekspartners het er wel over eens: voortgaand religieus gebruik heeft de voorkeur. Voor meer dan de helft van de oorspronkelijke 7100 gebedshuizen in Nederland blijft dit ook van toepassing. 

Aflevering 7: 'Nieuwe' Kerken
De uitzending ‘Nieuwe’ Kerken gaat in op een aantal verschillende geloven, hun materiële cultuur, hun ruimtegebruik en de wijze waarop ze ingebed zijn in de Nederlandse cultuur. Want ‘nieuwe’ geloven - lees andere geloven dan de vanouds aanwezige katholieke en protestante kerken - hebben soms andere gebruiken en moeite om een passende fysieke plek te vinden waar men kan geloven.

Meer lezen, zien of onderzoeken? In de links hieronder vindt u bij elke thema-uitzending een verdiepende keur aan webinars, artikelen en onderzoeken:
2 dec: Kerk in Functie (over het hergebruik van kerkgebouwen)
9 dec: Kerk in Beeld (over data en kennis van kerkgebouwen)
20 jan: De Open Kerk (over toegankelijkheid van kerkgebouwen)
3 feb: Kerk in Perspectief (over de 139 kerkenvisies die gemeenten opstellen)
17 feb: Blik op de Toekomst (met onder andere minister Van Engelshoven)
24 maart: De Kerk als Kerk (over voortgaand religieus gebruik)
28 april: 'Nieuwe' Kerken (over de huisvesting van christelijke migrantenkerken en niet-christelijke geloofsgemeenschappen)