U bent hier

Maatschappelijk hergebruik kerken en kloosters

maandag 7 december 2015 - 21:29

Mijn voorstel is om leegkomende of -staande kerken en kloosters maatschappelijk hoogwaardig her te gebruiken om de leefbaarheid van dorpen in Nederland te vergroten. Anders dan slechts verkoop of commercieel hergebruik is mijn insteek: "Zelf mooie dingen doen of maken en het stimuleren hiervan kan een krachtig wapen zijn tegen maatschappelijke verpaupering''. In bijlage StichtingOnsDorp-5 staat een eerste globale opzet en in bijlage StichtingOnsDorp-4 staat mijn eigen mogelijke inhoudelijke bijdrage hieraan. Ik ben op zoek naar daadkrachtige medestanders omgeving Gorinchem voor het oprichten van een eerste werkgroep om een krachtig team te vormen. Geen oeverloze praters maar medestanders met deskundigheid op diverse terreinen.

Taal 
Nederlands

Reacties