U bent hier

Kerkenvisie voor Dronten – het is nog niet te laat

woensdag 3 juli 2019 - 08:47

Als je zo jong bent als de gemeente Dronten - gebouwd in de jaren 60 – wat is dan je historisch besef? En wat doe je met de 5 kerken, die genomineerd zijn voor sluiting, sloop of een andere bestemming? Piet Voermans, lid van de commissie Flevoland van erfgoedvereniging Heemschut, vertelt in deze blog hoe hij zich sterk maakt voor het erfgoed in ‘zijn’ Dronten. ‘Een kerkenvisie is van groot belang voor de hele gemeenschap.’


Ik kwam bijna 50 jaar geleden naar Flevoland, naar Dronten, dat toen volop in aanbouw was. Als leraar bouwkunde heb ik hier een middelbare school helpen opzetten. Ik ben zelf lid van de St. Ludgeruskerk.

Historisch besef

Laat ik in positieve zin zeggen dat er veel goed gaat in Dronten. Lange tijd was het historisch besef hier beperkt. De algemene opvatting was: we zijn nog zo jong, we hebben niet eens erfgoed. Maar dat verandert nu. Niet alleen in de plaats Dronten zelf, maar ook in de dorpen Biddinghuizen, Swifterbant en Ketelhaven eromheen.

Bij de ontwikkeling van het gevoel en de waardering voor onze ontstaansgeschiedenis speelt de Stichting Geschiedschrijving Dronten een voortrekkersrol. Elk jaar geven ze een boekje uit over de geschiedenis van Dronten. Er is ook een ‘boerderijenboek’ gekomen. Zo zijn we ons er als inwoners van bewust geworden dat er best het nodige is. Maar ook dat er al het nodige is verdwenen.

Het gemeentebestuur liet alweer in 2010 een inventarisatie maken van mogelijk waardevol erfgoed dat beschermd zou moeten worden. Daaruit kwam voort dat de losstaande kerktorens (in Dronten staan de kerktorens los van het gebouw) werden aangewezen als gemeentelijke monumenten. De gebouwen dus niet.

Emotionele waarde

Daar zien we het nu in zekere zin misgaan. Ik ga kort de kerkgebouwen in Dronten langs.

  • De Ludgeruskerk: kerkzaal gesloopt in 1998, toren is blijven staan, nieuwbouw 300 meter verderop.
  • De Ark: blijft behouden als kerk.
  • Open Hof: gaat verder als vergader- en zalencentrum.
  • De Voorhof in Biddinghuizen: grote kerkzaal wordt gesloopt en wordt multifunctioneel centrum.
  • De Hoeksteen in Swifterbant: gebouw te groot voor krimpende kerkgemeenschap, plannen voor gedeeltelijke sloop en woningbouw in ontwikkeling.

Dat er iets moet gebeuren als er bijna niemand meer gebruik maakt van een grote kerkzaal, daar is iedereen het over eens. Maar de gemeente stelt zich vooralsnog terughoudend op, met als argument dat men de kerkgemeenschappen niet voor de voeten wil lopen in hun besluitvorming. Zo ontstaat het gevaar dat er beslissingen worden genomen waarin niet iedereen wordt gekend. Zo zag je bij de Voorhof in Biddinghuizen dat de omwonenden in verzet kwamen toen de sloopvergunning al was afgegeven. Daaruit blijkt dat de kerkgebouwen ook een grote, emotionele waarde hebben voor bewoners die er niet naar de kerk gaan.

Kerkenvisie

Dit is waarom ik pleit voor het opstellen van een kerkenvisie. Het zou goed zijn als we met elkaar vroegtijdig het gesprek aangaan: de kerkbesturen, gemeenteleden, parochianen en leden van de moskee en de koninkrijkszaal. Immers, er zijn veel meer gebedshuizen in Dronten dan ‘in den beginne’. Vraag wat zij willen, en welke hulp het gemeentebestuur daarbij kan bieden. Waar gaan we met z’n allen naar toe?!

We moeten de mogelijkheid om een kerkenvisie op te stellen, niet laten schieten. De gemeente is de instantie die daarvoor een aanvraag kan doen. Maar de kerken zelf kunnen dat entameren. Wij als erfgoedvereniging Heemschut zullen een beroep op de gemeente doen om die aanvraag in te dienen. Ik zal binnenkort daarom weer eens langsgaan bij de wethouder.

Piet Voermans is inwoner van Dronten en lid van de commissie Flevoland van Heemschut

Tags 
Kerkenvisie
Taal 
Nederlands

Reacties