U bent hier

Blog: De pilot Religieus Erfgoed is voor iedereen

donderdag 11 oktober 2018 - 10:06

Nederlands Hervormd kerkje in de binnenstad van Oss 1817 - 1966. Veel Ossenaren vinden het achteraf jammer dat dit ‘Waterstaatskerkje’ in 1966 is gesloopt.

Door: Sidney van den Bergh

Sinds een aantal weken is Oss één van de zes pilotgemeenten voor het maken van een Kerkenvisie. In aanloop naar dat besluit hebben allerlei groepen zich met de gemeente Oss ingezet om één van de zes te mogen zijn. Waarom? Simpel, de pilot, het schrijven van een Kerkenvisie; het zijn instrumenten om met elkaar in gesprek te gaan. Parochiebestuur met parochianen, bewoners, erfgoedinstanties, monumentencommissies, het bisdom, de gemeente, ambtenaren, vastgoedspecialisten, wijkraden, dorpsraden en in Oss doen ook de moskeeën gewoon mee!

In de afgelopen weken las je voortdurend over de teloorgang van onze kerken, meningen buitelen over elkaar heen, de één heeft nog schokkendere cijfers dan de ander. Tja, wat moet ik daarvan denken? Aan de andere kant merk ik dat de Poolse vieringen in onze Katholieke kerken steeds drukker bezocht worden met iedere zondag een paar honderd kerkgangers. In de kerken in de stad zien we relatief steeds meer betrokkenheid van jonge gezinnen. En tijdens het vrijdagmiddaggebed is het druk met jongeren en ouderen in de moskeeën.

Ik ben een realist en zie natuurlijk dat de reguliere zondagsviering, met name in de kleine dorpen, nog door slechts enkelen wordt bezocht. Het is dus wel degelijk tijd voor een plan, want dat hebben we namelijk nog niet. We kennen elkaar eigenlijk nauwelijks, jammer is dat.

Daarom ben ik blij met de pilot Religieus Erfgoed voor Oss, het is goed te zien dat het college nu met een motie gevraagd is concreet actie te  ondernemen. Weet u, Oss heeft veel religieus erfgoed met kerken, kloosters, parochiehuizen, pastorieën, kruizen, kapellen en moskeeën.

Wat verwacht ik nou eigenlijk van een Kerkenvisie? Ik vertrouw erop dat we de weerspiegeling mogen teruglezen van wat parochianen en bewoners met elkaar hebben besproken. Ik vertrouw erop dat parochiebesturen lokaal hun verantwoordelijkheid gaan pakken. Ik vertrouw erop dat de gemeente en haar ambtenaren hun expertise zullen delen en de processen versoepelen. Ik vertrouw erop dat het Bisdom ruimte geeft aan het lokale geluid en dat erfgoedinstanties en monumentencommissies ruimte geven aan innovatieve gedachten. Ik vertrouw erop dat vastgoedspecialisten met respect en eerbied de discussies tegemoet treden en ik vertrouw erop dat wijk- en dorpsraden meedoen. Het is goed dat iedereen meedoet!

Dat gesprek, die dialogen over de rooms-katholieke-, protestantse- en moslimgemeenschap heen is van grote waarde. Moeilijke keuzes maken en samen werken aan gedachten en beelden voor Religieus Erfgoed los van geloof is de grootste stap voorwaarts. Dat vraagt een open houding, een kwetsbare opstelling en commitment. Het gesprek, over alle godsdiensten heen, ook met bewoners van de gemeente die niet geloven is noodzakelijk. Maar ook het willen begrijpen wat gelovigen nodig hebben is voorwaardelijk voor succes. Daarmee creëer je wederzijds begrip en respect voor elkaars behoeften en standpunten. En als je die uitkomsten weet vast te leggen, dan heb je draagvlak, dan heb je een plan en dan heb je pas een visie!

Alle betrokkenen veel wijsheid en succes! En beste lezer ik houd u, met deze blog, op de hoogte van de ontwikkelingen in Oss.

Tags 
Kerkenvisie
Taal 
Nederlands

Reacties