U bent hier

Blik op de Toekomst: de verdieping

Welkom op de verdiepingspagina van de talkshow De Kerk van alle Kanten: Blik op de toekomst. Op deze pagina extra verdieping, met een verzamling van aan het thema gerelateerde video's, artikelen en onderzoeken.

De gehele aflevering van uitzending vijf van De Kerk van alle Kanten is terug te kijken via deze link

De kerkvernieuwers
De Kerkvernieuwers is een nieuw platform voor mensen die begaan zijn met (deels) leegkomende kerkgebouwen. Zij verbinden kennis, netwerken en best practices rondom kerkvernieuwing om samen te werken aan een steviger fundament voor religieus erfgoed. Middels maandelijkse digitale meet-ups verbinden ze mensen die op een vernieuwende manier tegen de toekomst van kerk(gebouw)en aankijken.

Interview met demissionair minister van Onderwijs, cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven
Met demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, hebben we recentelijk teruggeblikt en vooruitgekeken tijdens een interview over het programma Toekomst Religieus Erfgoed.  

Missionaire trendrede
Dominee en ondernemer Tim Vreugdenhil is door vier kerkgenootschappen – Protestantse Kerk in Nederland, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken gevraagd een ‘missionaire trendrede’ te schrijven: een verhaal dat zicht geeft op actuele maatschappelijke ontwikkelingen én kerkelijke gemeenten inspireert om daarop in te spelen. De trendrede is ook opgenomen, in deel 1 en deel 2.

Nieuw onderzoek vastgoedwaarde van kerkgebouwen door Colliers Interntional 
De coronacrisis heeft ook impact op parochies en kerkgemeenten in Nederland. Door dalende inkomsten verslechtert de financiële situatie in rap tempo en worden zij steeds vaker gedwongen om één of meerdere kerken te verkopen. Kerken zijn voor hun inkomsten erg afhankelijk van collectes. En nu door corona de kerken leegblijven, blijven dus ook de inkomsten achter terwijl de onderhoudskosten doorlopen. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers. Voor de coronacrisis hadden kerken het ook al moeilijk, doordat steeds minder mensen een dienst bezoeken. Voor één op de drie kerken dreigt leegstand, constateerde Colliers eind 2019 al. 

Dossier duurzaamheid
Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Om de aarde leefbaar te houden, is het noodzakelijk dat mensen zich inzetten voor het behoud of herstel van het milieu. Duurzame maatregelen treffen, zoals het energiezuinig maken van de gebouwde omgeving, vraagt daarom om urgentie. Deze pagina geeft informatie over het verduurzamen van religieuze gebouwen. Religieus gebouwd erfgoed, zoals kerkgebouwen, moskeeën of synagogen verduurzamen is een specialistische zaak. Het zijn grote, vaak oude gebouwen, waarvan de cultuurhistorische waarde veelal intact moet blijven. Organisaties hebben bovendien verschillende motivaties om te investeren in duurzaamheid, en de uitvoering is afhankelijk van het gebruik van het gebouw.

Onderzoek energiescans voor religieus erfgoed
Sweco heeft in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een selectie van energiescans voor religieus erfgoed geëvalueerd. De hoofdvraag die centraal stond bij dit onderzoek was; ”In hoeverre zijn energiescans bij religieus erfgoed een effectief instrument om te verduurzamen en welke factoren spelen hierbij een rol?”. Een effectieve scan maakt de kans groter dat er ook daadwerkelijk maatregelen worden getroffen, maar een effectieve scan resulteert niet één op één in getroffen maatregelen. Welke aspecten bepalen deze effectiviteit? Om de onderzoeksvraag zo goed mogelijk te beantwoorden is er getracht een zo divers mogelijke steekproef op te zetten. Zestien gebouwen maken onderdeel uit van het onderzoek. Er zijn twee onderzoekmethoden gebruikt: een bureaustudie en de kwalitatieve fase, waarbij in gesprek is gegaan met de eigenaren en gebruikers die een energiescan hebben laten uitvoeren.

Kerkenvisies en duurzaamheid
op 12 oktober 2020 is er een webinar geweest over de omgang met duurzaamheid in het traject van een kerkenvisie (of in het vervolg). Het bureau Arcadis geeft een korte inleiding op het onderwerp waarna enkele gemeenten aan bod komen over hoe zij hiermee omgaan. Hierbij de link naar deze webinar.