U bent hier

Betrokken organisaties

Verscheidene organisaties en instellingen in Nederland zijn betrokken bij de toekomst van het religieus erfgoed. Op deze pagina kunt u een overzicht vinden van relevante overheids- en kerkelijke instellingen, kennis- en documentatieorganisaties, restaurerende instellingen en beheerders. 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Informatie monumenten
Monumentenregister
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
RCE subsidie herbestemming monumenten
RCE subsidie instandhouding rijksmonumenten

Landelijke kerkelijke instellingen

Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland
Commissie kerkelijke gebouwen van het Interkerkelijk Contact Overheidszaken (CIO-K)
Migrantenkerken in Nederland, Samen Kerk in Nederland
Oud-Katholieke kerk van Nederland
Protestantse Kerk Nederland
Raad van Kerken
Remonstrantse Broederschap
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
Stichting Kerkelijk Geldbeheer
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

Kennis en documentatie

Archief- en documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken
Groene Kerken (project Kerk in Actie)
Historisch documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme
KASKI (onderzoekscentrum Radboud Universiteit over religie en samenleving)
Katholiek Documentatie Centrum
Kennisbank Herbestemming
Kenniscentrum Vlaamse Steden Herbestemming Kerken
Kerken in Limburg
Kerken in Beeld
Reliwiki 

Roerende goederen (beheer en exploitatie)

Museum Catharijneconvent
Museum voor Religieuze Kunst (Uden)

Klinkend erfgoed

Digitaal trefpunt Klinkend Erfgoed

Beheerders / restaurerende instellingen

De onderstaande instellingen beheren zelf monumenten en treden op als opdrachtgever voor restauraties
Aedes (koepelorganisatie woningcorporaties)
Boei / Kerk en Klooster
Hermon Erfgoed
Stichting Alde Fryske Tsjerken
Stichting Bedehuizen in Overijssel en Flevoland
Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed
Stichting Oude Drentse Kerken
Stichting Oude Gelderse Kerken
Stichting Oude Groninger Kerken
Stichting Oude Hollandse Kerken
Stichting Oude Zeeuwse Kerken
Stichting Vereniging Hendrick de Keyser