U bent hier

Vlaamse bisschoppen presenteren brochure over toekomst parochiekerken

Omslag van de brochure 'Betekenis en Toekomst van de Parochiekerken' van de Vlaamse bisschoppen.

Aanvullend op de visie die de Vlaamse bisschoppen in juni 2019 presenteerden is deze maand een driedelige brochure uitgekomen met als titel ‘Betekenis en toekomst van de parochiekerken’, zo schrijft Kerknet.be.

Ook in Vlaanderen worden sinds enkele jaren kerkenvisies gemaakt, daar kerkenbeleidsplannen geheten. Per gemeente wordt een visie op de toekomst van de lokale parochiekerken beschreven. Een vertrekpunt voor toekomstig gebruik.

Visie ‘Het kerkgebouw. Betekenis en toekomst’
In juni 2019 schreven de Vlaamse bisschoppen hun visie over de kerkgebouwen neer in ‘Het kerkgebouw. Betekenis en toekomst’. Ze pleiten daarin voor een bedachtzame en respectvolle omgang met dit onschatbare patrimonium, dat zo’n belangrijke rol heeft gespeeld en nog altijd speelt in de samenleving. Het is ook een uitnodiging aan de kerkgemeenschap om meerdere betekenislagen van de kerkgebouwen te onderkennen en ermee aan de slag te gaan. Al is het maar door de kerk regelmatig open te houden voor bezoek, bezinning, stilte en gebed.

Handreiking
Daarbij aansluitend publiceren de bisschoppen nu de handreiking ‘Betekenis en toekomst van de parochiekerken’. Die heeft tot doel in alle Vlaamse bisdommen vanuit eenzelfde beleidsvisie om te gaan met vragen rond beheer en neven- of herbestemming van parochiekerken. Dit document vertrekt vanuit de dagelijkse praktijk, vanuit zowel pastoraal als beheersmatig oogpunt, en brengt ervaringen samen uit alle Vlaamse bisdommen. De handreiking wil een hulpmiddel zijn voor iedereen die op een of andere wijze met de parochiekerken is begaan. De nieuwe brochure bevat naast de visietekst uit juni 2019 en de nieuwe handreiking over de toekomst van de parochiekerken, ook de folder, met enkele definities en richtlijnen, die de bisschoppen al in 2012 over het thema publiceerden.

De brochure is online te bestellen.

Reacties