U bent hier

Tool: Kerkenvisie en dan…?

De eerste kerkenvisies worden opgeleverd, en dat brengt meteen de vraag met zich mee: hoe kun je de uitkomsten van het kerkenvisietraject laten landen in gemeentelijk beleid? Dit onderwerp is recentelijk tijdens een brainstorm en webinar aan de orde geweest.

Concrete voorbeelden laten nog even op zich laten wachten want ook voor de pilotgemeenten is dit nog onderwerp van gesprek. Er is wel een aantal aandachtpunten te benoemen die handig zijn om meteen mee te nemen in het begin van het kerkenvisietraject. Bijgaand een presentatie van de webinar met daarin mogelijke voorbeelden van borging en een document met aandachtspunten voor kerkenvisie en omgevingsvisie/-plan.

Het onderwerp blijft actueel de komende tijd, en samen met alle kerkenvisiegemeenten zullen de concrete voorbeelden vanzelf ontstaan. 

Reacties