U bent hier

Tijdschrift Bestuurswetenschappen in teken van religieus erfgoed

Het derde nummer van Bestuurswetenschappen, Tijdschrift voor Lokaal Bestuur, dat eind september verscheen, staat geheel in het teken van religieus erfgoed. Verschillende wetenschappers, beleidsmakers en professionals leverden een bijdrage.

We zijn gewend dat er vanuit religieus, erfgoed of ontwerpperspectief naar kerkgebouwen gekeken wordt, maar het onderwerp leent zich ook voor andere benaderingen. Eerder plaatsten we bijvoorbeeld een beschouwing vanuit de studie ‘Ritual in Society’ op kerksluitingen. Nu is er vanuit een bestuurskundige hoek gekeken naar vraagstukken rondom kerkgebouwen.

Universitair hoofddocent bestuurskunde Marlies Honingh en emeritus hoogleraar Nico Nelissen (beiden Radboud Universiteit Nijmegen, beiden redacteur van Tijdschrift Bestuurswetenschappen) schreven een inleiding en schetsten de veelzijdigheid van de opgave. ‘Dit nummer van Bestuurswetenschappen is speciaal gewijd aan het thema ‘religieus erfgoed’, meer in het bijzonder aan wat wordt genoemd het ‘kerkenprobleem’. Het zal niemand zijn ontgaan dat de laatste jaren nogal wat kerken aan de eredienst zijn onttrokken. Terwijl er pakweg een generatie geleden nog een tekort was aan kerken, is vandaag de dag het vraagstuk juist omgekeerd: er is een overschot. Over de oorzaken daarvan bestaat grote overeenstemming: secularisatie en ontkerkelijking hebben diepe sporen nagelaten. Kerken zijn gesloopt, worden meervoudig gebruikt en kerken zijn leeg komen te staan. Het merendeel van de leeggekomen kerken heeft echter een nieuwe bestemming gekregen. Wie denkt dat daarmee het probleem opgelost is vergist zich,. Daardoor is juist weer een nieuw probleem ontstaan, want welke bestemming is ‘passend’, wat kan absoluut niet en hoe gaat het er in de praktijk aan toe als de religieuze functie wordt gecombineerd met een culturele en/of commerciële functie? De veelzijdigheid van het ‘kerkenprobleem’ wordt duidelijk uit de bijdragen in dit nummer.’

De editie van het tijdschrift bevat verder bijdragen van onze programmaleider Frank Strolenberg, promovendus praktische theologie Matthias Kaljouw, onderzoeker en universitair docent staatsrecht Jos Vleugel, PhD-student Lars Stevenson, en de Kerkvernieuwers Sander en Stephan Ummelen en Ankie Petersen.

Meer informatie over het themanummer is op te vragen bij de redactiesecretaris: Rik Reussing: g.h.reussing@utwente.nl

Reacties