U bent hier

Symposia Agenda Toekomst Religieus Erfgoed

Impressie symposium 'Plattelandskerken'

Overzicht van de symposia die de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed organiseerde in samenwerking met haar partners

6/7-10-2016 - Internationaal seminar over religieus erfgoed en toerisme

Het internationale congres over religieus erfgoed en toerisme, “How to increase religious heritage tourism in a changing society”, was voor deelnemers een unieke kans om in een internationale context religieus erfgoed en toerisme als economische kracht en kans voor hun organisatie, stad of provincie te verkennen.

Hoe versterk je de sociale en economische effecten van religieus erfgoedtoerisme, onder meer in het licht van ‘city marketing’? Hoe ontwikkel en profileer je religieus erfgoed als toeristische bestemming? Dergelijke vragen komen aan de orde in een reeks van internationale ‘best practises’ en interactieve sessies met experts.

Het congres is in het kader van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed georganiseerd door de United Nations World Tourism Organization, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Museum Catharijneconvent, het Vlaamse Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRCK) en Future for Religious Heritage (FRH).

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor een overzicht van de keynotes en overige presentaties

23-09-2016 - Symposium over energieopwekking en -besparing bij kerken en kloosters (i.s.m. de RCE, het Nationaal Restauratiefonds en Groene Kerken)

Dit symposium over de verduurzaming van kerken en kloosters bood met een groot aantal voorbeelden van duurzame kerken inzicht in de mogelijkheden van energiebesparing en groene energieopwekking. Aan de hand van de ervaringen van verschillende kerkeigenaren en –beheerders kwamen diverse thema’s aan bod. Welke maatregelen worden bijvoorbeeld door kerken genomen om het energieverbruik tot een minimum te beperken en wat brengen deze precies op? Wat is het verschil in behoefte tussen herbestemde kerkgebouwen en kerken in religieus gebruik?

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor het journalistiek verslag

19-05-2016 - Symposium 'Hoe houdt de gemeente de kerk in het midden?' (i.s.m. de RCE en de Federatie Grote Monumentengemeenten)

Hoe houden gemeenten de kerk in haar midden? Deze vraag stond centraal op dit symposium dat plaatsvond in de Lebuinuskerk in Deventer. De bijeenkomst bood een kijkje in de keuken bij verschillende gemeenten. De complexiteit van het onderwerp vraagt om maatwerk en het opzoeken van grenzen. Door verschillende voorbeelden een podium te geven kunnen beleidsmakers leren van elkaars initiatieven en ervaringen.

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor het journalistiek verslag

12-02-2016 - Symposium 'Plattelandskerken' (i.s.m. de RCE en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland)

Het in stand houden van kerkgebouwen in Nederland wordt steeds moeilijker en al helemaal op het platteland. Door demografische krimp verdwijnen voorzieningen, ontstaan economische problemen en komt de leefbaarheid onder druk te staan. Het traditionele kerkbezoek neemt af en de kerken lopen leeg. Maar als zekerheden gaan schuiven wordt het overeind houden van de eigen dorpskerk door de bewoners vaak gezien als van wezenlijk belang. Hier ligt immers een belangrijk deel van de ziel van het dorp: een gezamenlijk verleden dat de identiteit van het dorp weerspiegelt.

Op 12 februari 2016 heeft de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed een symposium georganiseerd waarin dit thema centraal staat. Met een ‘Parade van Plattelandskerken’ is een beeld geschetst van de diverse soorten initiatieven die er op dit moment bestaan. Er is uitvoerig ingegaan op de rolverdeling tussen partijen, de financieringsmogelijkheden, de kostenverlagende én inkomstenverhogende ideeën voor een sluitende exploitatie en de manier waarop de kerk ‘in de markt’ wordt gezet. 

Klik hier voor meer informatie en de brochure over Plattelandskerken

Klik hier voor het journalistiek verslag

06-11-2015 - Symposium 'Bezielde bestemmingen' (i.s.m. de RCE, Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed en de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland)

Sprekers reflecteerden in de Zuiderkerk in Hilversum vanuit een eigen(wijze) invalshoek op nieuwe kansen voor religieus erfgoed. Eigenaren zijn aan het woord gelaten woord over hun kerk in ‘tussentijd’ en er is een tussenstand geboden op Agenda-activiteiten tot eind 2016. Zaaldiscussies boden volop ruimte om naar aanleiding van dit alles reacties en ideeën naar voren te brengen.

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor het journalistiek verslag

Tags 
Evenementen

Reacties