U bent hier

Prijsvraag verduurzaming iconische stadskerken

Sint Jans Kathedraal in Den Bosch

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft op 11 maart, samen met de Rijksbouwmeester, een openbare prijsvraag uitgeschreven: 'Sublieme schoonheid | sublieme duurzaamheid. Oproep voor het verduurzamen van iconische stadskerken.’

Bovenstaande foto: De Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch

Teams van professionals uit de ontwerpdiscipline, de duurzaamheid- en de erfgoedexpertise kunnen hieraan deelnemen. De vraag aan de teams is om met inspirerende, innovatieve en nog niet bestaande ontwerpvoorstellen te komen: oplossingen die bijdragen aan de verduurzaming van iconische stadskerken. De Rijksbouwmeester en de RCE trekken bij deze prijsvraag samen op met negen iconische stadskerken. Het doel is om tot concrete oplossingen te komen en tegelijkertijd de maatschappelijke meerwaarde en duurzaamheid van erfgoed extra onder de aandacht te brengen. De competitie wordt georganiseerd in samenwerking met Architectuur Lokaal.

Poëzie, techniek en schoonheid

Grote stadskerken staan voor dezelfde opdracht als de gehele maatschappij: verduurzaming. Dit biedt de kerken niet alleen meer comfort en meer mogelijkheden voor exploitatie, het bespaart ook geld op de energierekening. Daardoor is de instandhouding van het gebouw beter verzekerd. Daarnaast draagt verduurzaming bij aan de maatschappelijke doelstelling om zuiniger om te gaan met energie. De meeste van de negen opvallende, gezichtsbepalende en monumentale kerken zijn al wel actief met duurzaamheid. Maar het bijzondere karakter van deze monumenten maakt dat zij voor een deel niet uit de voeten kunnen met reguliere duurzaamheidstoepassingen. De bijzondere kerkgebouwen vragen om innovatieve energieoplossingen mét ontwerpkwaliteit. Om een vernieuwende combinatie van poëzie, techniek en schoonheid.

Negen iconische kerken

Der Aa-kerk in Groningen
Der Aa-kerk in Groningen

Negen iconische stadskerken willen deze uitdaging aan gaan: de Oude Kerk in Amsterdam, de Der Aa-kerk in Groningen, de Pieterskerk in Leiden, de Stevenskerk in Nijmegen, de Grote Kerk in Naarden, de Grote Kerk in Zwolle, de Kathedrale basiliek Sint Bavo in Haarlem, de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch en de Domkerk in Utrecht.
De laatste drie kerken (Haarlem, Den Bosch en Utrecht) zijn hoofdzakelijk in religieus gebruik, terwijl de andere zes kerken grotendeels in zakelijk gebruik zijn.

Drie thema’s

Multidisciplinaire teams worden uitgenodigd om inspirerende, innovatieve en passende ontwerpvoorstellen te maken die bijdragen aan een substantiële verduurzaming van grote stadskerken. Na twee selectierondes door een jury gaan in totaal drie teams aan de slag met elk één thema en drie daarbij behorende kerken. De thema’s zijn ‘binnenruimte: gebruik en comfort’, ‘energiekoppelingen: opvang, opwekking en uitwisseling met de omgeving’ en ‘verbinding met de omgeving: het vergroten van de toegankelijkheid en inbedding van de kerk in zijn omgeving’.

Jury

De aanmeldingen en inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit:

  • Floris Alkemade, voorzitter (ontwerp)
  • Susan Lammers (erfgoed)
  • Willem Jan de Hek (theoloog en architect)
  • Christien Meindertsma (design)
  • Laetitia Ouillet (duurzaamheid)
  • Patty Wageman (religieus cultureel erfgoed)

Aanmelden en planning

Aanmelden voor de prijsvraag kan vanaf 11 maart op de site van Architectuur Lokaal. Dat kan als multidisciplinair team (ontwerp, duurzaamheid, erfgoed, design). Om geïnteresseerden in deelname aan de prijsvraag een handreiking te bieden bij het samenstellen van een ontwerpteam is een matchingsplatform beschikbaar gesteld. In dat geval kan een geinteresseerde zelf op de site zoeken naar aanvullende expertises om samen een team te vormen. De aanmeldingstermijn sluit op dinsdag 13 april 2021 om 12.00 uur (middag).

Meer over de prijsvraag op de website van Architectuur Lokaal

Reacties