U bent hier

Laatste aanvraagmogelijkheid decentralisatie-uitkering kerkenvisies

Gemeenten die geïnteresseerd zijn in het opstellen van een kerkenvisie, kunnen hun aanvraag voor een decentralisatie uitkering uiterlijk 15 februari 2021 indienen. Let op: dit is de laatste aanvraagronde.

Toekenning en uitkering van deze aanvragen zal plaatsvinden via het Gemeentefonds in de meicirculaire van 2021.

Al 139 gemeenten kregen een financiële bijdrage uitgekeerd om te kunnen werken aan een lokale en integrale kerkenvisie. De decentralisatie-uitkering is bedoeld voor de jaren 2019, 2020 en 2021.

Door de laatste ronde in de meicirculaire te laten uitkeren, geeft dat de mogelijkheid de aanvragende gemeenten de gewenste begeleiding te kunnen bieden in het proces van het opstellen van een kerkenvisie.

Het aanvraagformulier moet worden ingevuld, ondertekend door de wethouder met erfgoed in zijn/haar portefeuille en gescand opgestuurd worden naar kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl. Eventuele vragen die u hebt over het aanvraagproces kunt u ook aan dit emailadres sturen.

Het resultaat van de kerkenvisie is vormvrij, er hoeft geen verantwoording afgelegd te worden achteraf en de middelen kunnen besteed worden in de termijn, die past bij het proces. Er zijn mogelijkheden om het te combineren met andere trajecten binnen de gemeente, zoals een leefbaarheidsvisie.

Meer informatie over de kerkenvisie vindt u in het Dossier Kerkenvisies en in de Toolkit Kerkenvisies

Reacties