U bent hier

Kerkenvisie voor verduurzamen Nunspeetse kerkgebouwen

Ook het luxeprobleem van redelijk volle kerken vraagt om een kerkenvisie. De eigenaren en besturen van de kerkgebouwen hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid, vindt de gemeente Nunspeet. Daarom wil de wethouder hen stimuleren én adviseren om hun gebouwen te verduurzamen.

Ze gaan nu aan de slag, maar het duurde even voordat Nunspeet zich aanmeldde voor budget voor een kerkenvisie. ‘We dachten dat wij hiervoor niet in aanmerking kwamen’, vertelt wethouder Leen van der Maas (SGP). ‘We hadden begrepen dat het geld bedoeld was voor gemeenten met veel oude gebouwen die leeg komen en dat speelt hier niet. Totdat we hoorden dat we het ook konden inzetten voor duurzaamheid en dat speelt wel.’

200ste gemeente

En zo was Nunspeet de tweehonderdste gemeente die subsidie kreeg voor het opstellen van een kerkenvisie. ‘We gaan van start en we weten hoe we het gaan aanpakken’, vertelt Van der Maas. ‘Het plannetje is om langs de eigenaren en kerkbesturen te gaan en met elkaar in kaart te brengen of ze de gebouwen kunnen verduurzamen.’

Plannetje

De wethouder spreekt bewust van een ‘plannetje’ omdat hij wil benadrukken dat de rol van de gemeente bescheiden is. De inzet van Van der Maas is om de kerkbesturen en kerkeigenaren van de ongeveer vijftien kerkgebouwen in de gemeente Nunspeet een zetje te geven. ‘Wij kunnen dankzij de 25.000 euro voor de kerkenvisie goed en professioneel advies betalen. Ik ga ervoor zorgen dat we het geld niet opsouperen aan ambtelijke ondersteuning, maar echt omzetten in concrete adviezen.’
De wethouder is zich er ook van bewust dat de rol van de gemeente bescheiden móet zijn. Kerken moeten het zelf doen, in de kerkenvisie heeft ieder zijn eigen rol. ‘Natuurlijk heeft de bevolkingssamenstelling hier zijn weerslag’, verwoordt hij het feit dat Nunspeet een bloeiend kerkelijk leven heeft én een college waarin de SGP en ChristenUnie zitten. ‘Maar net als in Amsterdam zijn ook in Nunspeet kerk en staat gescheiden’, zegt hij. ‘Formeel is er geen enkel verschil tussen de hoofdstad en onze gemeente. Ik heb daar pas ook raadsvragen over gekregen en die heb ik ook zo beantwoord.’

Een zetje

Volgens van der Maas hebben kerkbesturen ook een maatschappelijke opdracht die losstaat van de geloofsbeleving. ‘Wij willen mensen aanspreken op die maatschappelijke verantwoordelijkheid. We hebben in Nederland allemaal te maken met de energietransitie. Vanuit de gemeente kunnen we niemand dwingen, maar we kunnen ze dat zetje geven. We moeten proberen kerkgebouwen zoveel mogelijk energieneutraal te krijgen, ook al zijn kerkgebouwen en duurzaamheid niet elkaars favoriet.’
De wethouder doelt op de bijzondere functie en formaten van de gebouwen en op de esthetiek. ‘Bij monumentale gebouwen wordt het er niet mooier op met zonnepanelen en voorzetramen. Veel kerken hebben ook bijzondere constructies en niet alles blijkt mogelijk of handig als je wil verduurzamen.’

Verleiden om slim te verduurzamen

Goede voorstellen zijn dus meer dan welkom. Behalve twee oude monumentale kerken, de Dorpskerk van Nunspeet en de Dorpskerk van Elspeet, herbergt de gemeente relatief veel naoorlogse gebouwen. Daaronder bevindt zich bijvoorbeeld de kerk van de Gereformeerde Gemeente met maar liefst 1950 zitplaatsen. Kerkbesturen van dergelijke grote gebouwen die intensief worden gebruikt zijn nu al veel geld kwijt, erkent de wethouder. ‘Ik weet dat de Gereformeerde Gemeente in Elspeet bijvoorbeeld al een half miljoen euro heeft geïnvesteerd in ventilatie en luchtkwaliteit. Dat moet ook als er veel mensen tegelijkertijd in een grote ruimte verblijven. Ik begrijp dat kerkbesturen bij verduurzaming kijken naar de terugverdientijd. Ik hoop dat we ze met onze kerkenvisie kunnen verleiden om slim te verduurzamen.’

Tekst: Margit Kranenburg

Reacties