U bent hier

Kerkenvisie Oss aangeboden aan college B&W

Op donderdag 29 mei is door de Stuurgroep Religieus Erfgoed de Kerkenvisie Oss aangeboden aan het college van B&W.

Wethouder Johan van der Schoot, die erfgoed in zijn portefeuille heeft, nam het rapport in ontvangst in de Sint Jan de Doperkerk in Neerlangel, één van de oudste kerken van Oss. De kerk is in 2011 met steun van de lokale gemeenschap gerestaureerd, en nu elke dag open voor publiek.

Oss is één van de pilotgemeente van het programma Toekomst Religieus Erfgoed. Met 140 religieuze objecten, waaronder kerken, pastorieën, kloosters, wegkapellen, synagogen, moskeeën en grafmonumenten verdeeld over de stad, de 23 dorpen en het grote buitengebied. Het rapport schetst de achtergrond daarvan en het belang van het koesteren van dit erfgoed.

Het gaat om 71 rijksmonumenten en 41 gemeentelijke monumenten. Van de 33 als gebedshuis gebouwde kerkgebouwen zijn er nu nog 22 in gebruik voor de eredienst (waarvan zeven slechts beperkt of sporadisch in gebruik), zijn er acht herbestemd en staan er drie leeg.

De gemeente heeft gekozen voor een externe Stuurgroep Religieus Erfgoed Oss, en deze gevraagd haar te adviseren bij het opstellen van de kerkenvisie. De stuurgroep staat onder voorzitterschap van Roel Augusteijn en bestaat daarnaast uit Harry Peters en Caspar de Bonth. Het Monumentenhuis Brabant heeft hen bijgestaan voor de uitvoering.

In de volgende nieuwsbrief van het programma Toekomst Religieus Erfgoed zullen we verder ingaan op de kerkenvisie van Oss.

Reacties