U bent hier

Kerken op anderhalve meter

Sinds 1 juni, Tweede Pinksterdag, mogen kerken hun deuren weer openen voor groepen van dertig mensen die 1,5 meter afstand houden van elkaar. Hoe ziet dat er concreet uit, wat is hierbij belangrijk, en hoe bevalt het? De komende tijd berichten we hierover. We hebben hiervoor een online vragenlijst gemaakt voor kerkbesturen.

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), dat namens een aantal grote kerkbesturen het contact onderhoudt met de overheid, heeft een raamwerk opgesteld voor de ‘anderhalvemeterkerk’ en deze afgestemd met het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat dit thema in portefeuille heeft. Hieruit hebben kerkelijke organisaties hun eigen protocollen geschreven.

Belangrijke voorwaarden voor openstelling zijn onder andere dat er wordt geïnformeerd naar de gezondheid van de kerkbezoeker, dat er gewerkt wordt met reserveringen en dat bezoekers worden geplaceerd, oftewel naar hun plek gewezen. Zingen is nog niet toegestaan, en er wordt – net als door de overheid – een beroep gedaan op gezond verstand. Online vieringen worden nog steeds gezien als verstandig alternatief.

De inrichting van een ‘anderhalvemeterkerk’ voor kerkbesturen, kosters en beheerders zou best eens tot verrassende ontdekkingen kunnen leiden, betoogt Willem Jan de Hek, architect en theoloog en als voorganger betrokken bij de PKN-gemeente Jacobikerk in Utrecht op denieuwekoers.nl. ‘Het is de kunst om de verleiding te weerstaan om van het kerkgebouw tijdelijk een "gehoorzaal-light" te maken.’

Hoe verschillende kerken hun anderhalvemeterkerk vormgeven en hoe dat bevalt, die verhalen willen we de komende tijd graag delen. Daartoe hebben we een online vragenlijst gemaakt. Daarin ook vragen over het eventueel tijdelijk ruimte bieden aan vanwege de coronacrisis ruimtezoekende organisaties zoals het onderwijs of de zorg. Bent u of kent u een kerk(organisatie) die hieraan mee zou willen doen, dan horen wij dat heel graag. Hier vindt u de link naar de vragenlijst.

Greep uit de protocollen

Het protocol van de Protestantse Kerk die vervolgens de kerkenraad vraagt een op het kerkgebouw toegespitste invulling te omschrijven in een zogenoemd gebruiksplan.

De Rooms-katholieke kerk presenteert haar protocol vanuit de bisdommen, die het weer naar de parochies en andere instellingen brengen.

Christelijk Gereformeerde kerken publiceerden een format voor een gebruiksplan Op hun site beschrijven ze in een apart artikel bovendien thema’s als capaciteit en communicatie daarover, routing, hygiëne, collecte, kindernevendiensten, ontvangen van gasten en anderstaligen, en koffie drinken na de dienst. 

Ook monumentale kerken die - deels - herbestemd zijn, mogen vanaf 1 juni weer bezoekers ontvangen. De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en het Erfgoedplatform van Kunsten’92 hebben hiervoor een Protocol Monumenten opgesteld.

Reacties