U bent hier

Grote betrokkenheid lokale erfgoedorganisaties bij kerkenvisies

Dertig procent van de vrijwilligers binnen lokale erfgoedorganisaties is betrokken bij een kerkenvisietraject in de eigen gemeente, 70% is nog onbekend met de kerkenvisie, maar van dat percentage wil bijna 63% graag meer weten van wat een kerkenvisie behelst. Dat blijkt uit een landelijke enquête van Erfgoedvereniging Heemschut onder ruim 1400 organisaties, ingevuld door 658 daarvan.

Onder de bevraagde erfgoedorganisaties bevinden zich heemkundekringen, oudheidkundige verenigingen, historische verenigingen en burgerorganisaties die zich inzetten voor behoud of instandhouding van specifieke vormen van erfgoed of erfgoed in de eigen buurt of wijk. Erfgoedvereniging Heemschut, een van de oudste erfgoedverenigingen van Nederland, is één van de acht partners van programma Toekomst Religieus Erfgoed en vertegenwoordigt de burgerorganisaties. Het doel van de enquête is meer te weten te komen over wat er op lokaal niveau speelt en inzicht te krijgen in de wensen en waar de behoeften liggen.

Heemschut is blij met de hoge respons en met de betrokkenheid. ‘Het toont de belangstelling voor en betrokkenheid bij het religieus erfgoed bij de vele vrijwilligers die zich op een of andere manier bezighouden of inzetten voor erfgoed in de eigen leefomgeving’, aldus Karel Loeff, directeur van Heemschut.

Uit de enquête blijkt verder een grote bereidheid om bij te dragen aan het stimuleren en tot stand komen van kerkenvisies. Tot slot vindt ruim 99% van de respondenten het belangrijk dat religieus erfgoed behouden blijft.

Heemschut gaat de resultaten delen met de vrijwilligers in haar provinciale commissies. Zij worden bovendien gestimuleerd contact op te nemen met de plaatselijke vrijwilligers, organisaties en mensen die zich actief inzetten voor het erfgoedbelang in Nederland.

‘Ook burgers kunnen er immers aan bijdragen dat gemeenten die nog niet deelnemen te motiveren om een kerkenvisie op te stellen’, vervolgt Loeff. In die gemeenten waar het proces van de kerkenvisie al loopt wordt daarnaast door Heemschut gekeken op welke wijze vrijwilligers van burgerorganisaties bij kunnen dragen aan de invulling ervan. ‘Het streven is dat kerkgenootschappen, bestuurders én burgers elkaar beter weten te vinden en gezamenlijk kunnen denken in kansen en oplossingen voor de kerkenproblematiek, met als doel een duurzame toekomst van kerkgebouwen.’

Reacties