U bent hier

Groot deel gemeenten aan de slag met kerkenvisie

Het aantal aanvragen voor een decentralisatie-uitkering is bekend. Bijna 70 procent van de Nederlandse gemeenten heeft een aanvraag ingediend. Hiervan krijgen 101 aanvragen met de Meicirculaire de definitieve toekenning.

Minister Van Engelshoven stelde vanaf 1 januari 2019 ongeveer 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies. Gemeenten konden tot en met 31 maart van dit jaar hiervoor financiële ondersteuning aanvragen, in de vorm van een decentralisatie-uitkering. Elke Nederlandse gemeente kon eenmalig in de periode 2019-2021 zo’n aanvraag indienen.

240 gemeenten hebben aanvraag ingediend

In de laatste indieningstermijn hebben nog 101 gemeenten een aanvraag ingediend. In mei ontvangen deze gemeenten bericht of hun aanvraag is gehonoreerd. Het totale aantal deelnemende gemeenten (als de laatste 101 gemeenten ook deelnemen) komt in dat geval op 240. Dat is bijna 70 procent van alle gemeenten in Nederland (352). In deelnemende gemeenten gaan gemeente, kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties met elkaar in gesprek over de toekomst van de gebedshuizen. Voor 76 procent van deze gebouwen is of wordt op deze manier in Nederland nagedacht over de bestemming (zie onderstaande tabel).

Aanvragen decentralisatie-uitkering

De hoogte van de uitkering hing af van het aantal kerkgebouwen binnen de gemeentegrenzen. Daarbij was de verdeling als volgt: € 25.000,- voor 1 t/m 19 kerkgebouwen € 50.000,- voor 20 t/m 39 kerkgebouwen € 75.000,- voor 40 of meer kerkgebouwen. Het grootste deel van het budget (61 procent) ging naar gemeenten met 1 tot en met 19 kerken. Zie onderstaande figuur.

Grote verschillen tussen provincies

Niet in alle gemeenten was er dus behoefte aan een kerkenvisie. Als we kijken per provincie dan zien we grote verschillen. Zeeland is de absolute koploper. Alle gemeenten in die provincie hebben aangegeven aan de slag te willen met een kerkenvisie. In Flevoland was de behoefte aan een kerkenvisie duidelijk minder groot. Slechts een derde van de gemeenten vroeg daar een decentralisatie-uitkering aan. Zie onderstaande figuren.

Na denken komt doen

Deze einduitslag geeft aan dat in veel gemeenten actief wordt nagedacht over de toekomst van het religieus erfgoed. Dat stemt hoopvol. De fase van nadenken wordt gevolgd door de fase van doen. De volgende uitdaging is om invulling te geven aan de visie die gezamenlijk is ontwikkeld: afspraken met elkaar maken, ook wie welke rol heeft. Op naar de volgende stap dus.

Zie ook:

Reacties