U bent hier

Digitale Kennisweken De Kerk van alle Kanten

Deze winter presenteren wij state of the art kennis en inzichten over de toekomst van religieus erfgoed samen in vijf digitale kennisweken onder de naam De Kerk van alle Kanten. Sprekers uit verschillende disciplines komen hun verhaal doen. We gaan op zoek naar nieuwe allianties en verkennen ongebruikelijke kansen. Er wordt een verdiepingsslag gemaakt op basis van alle reeds verzamelde kennis, data en informatie. Ervaren professionals sluiten aan, evenals jonge studenten. Plus: we presenteren een aantal praktische nieuwe instrumenten die bij het vraagstuk gaan helpen.

Nederland kent zo’n 7.100 gebedshuizen (kerken, synagogen, moskeeën en tempels). Duizenden van die gebouwen (voor het gemak even ‘kerk’ genoemd) staan de komende tien jaar voor de opgave om te verduurzamen, om meerdere functies onder een dak te brengen of een geheel nieuwe functie te vinden omdat ze hun religieuze functie verliezen. Sinds 2019 stimuleert het ministerie van OCW dat er nagedacht wordt over de toekomst van die kerkgebouwen. Die opdracht wordt uitgevoerd door het samenwerkingsprogramma Toekomst Religieus Erfgoed: een samenwerking van overheden, kerken en erfgoedinstellingen.

Tijdens de vijf kennisweken De Kerk van alle Kanten presenteren we deze winter vijf keer een live programma dat digitaal te volgen is. Daarnaast bieden we de een keur aan lezingen, webinars, video’s en artikelen, steeds gekoppeld aan het thema van die week, die op elk gewenst moment te bekijken zijn, en die een verdieping vormen op het live programma van die week.

Dit zijn de vijf thema’s:

KERK IN BEELD
Wat weten we eigenlijk over de kerkgebouwen en de kerkgenootschappen? Hoe moet de ‘collectie’ kerkgebouwen in Nederland in internationaal perspectief gezien worden, en hoe gaan kerkeigenaren, overheden en erfgoedorganisaties om met die collectie? Aan het woord komen onderzoekers, journalisten, studenten, data-analisten en theologen. Gepresenteerd wordt de Nationale Database Gebedshuizen van Nederland.

KERK IN FUNCTIE
Van de 7100 gebedshuizen hebben er 1700 inmiddels al een geheel nieuwe functie gekregen en vele duizenden kerken huisvesten ook andere activiteiten. Hoe is dat verlopen, tegen welke kansen en problemen loopt men hierbij aan, en hoe moeten we het in de toekomst doen? En welke vormen passen bij kerken die voortgaan in het religieuze gebruik. Aan het woord komen eigenaars, architecten, ontwikkelaars, aannemers, onderwijsinstellingen, studenten en erfgoeddeskundigen. Gepresenteerd wordt een boek met negentig functies voor kerken.

DE OPEN KERK
Kerkgebouwen worden vaak gezien als ‘van iedereen’. Toch komt er maar een beperkte groep bezoekers op af. Welke mogelijkheden en ervaringen zijn er voor kerken om meer bezoekers te trekken? En kan een meer gastvrije opstelling hierbij helpen, of het presenteren van nieuwe onderwerpen in de kerk, zoals kunst? Aan het woord komen eigenaars en exploitanten, toeristisch deskundigen, vernieuwers in hospitality en kunstenaars. Gepresenteerd wordt het boekje en de film Kerk en Kunst.

KERK IN SAMENHANG
Sinds 2019 zijn gemeenten samen met kerkgenootschappen aan de slag om over hun kerkgebouwen na te denken. Het gaat dan niet over één kerkgebouw, maar over de samenhang van alle gebouwen binnen een gemeente. Momenteel wordt al voor meer dan de helft van alle 7.100 gebedshuizen in Nederland zo nagedacht. Wat zijn de ervaringen, en welke nieuwe benaderingen heeft dat opgeleverd? Aan het woord komen doeners en denkers, ontwerpers en beheerders, procesbegeleiders en wetenschappers. Gepresenteerd wordt het addendum op de handreiking Bouwstenen voor een Kerkenvisie.

KERK VAN DE TOEKOMST
Als we kerkgebouwen een duurzame toekomst willen geven, dan is het zaak dat de zorg voor deze gebouwen breder gedragen wordt dan alleen door kerkeigenaren en overheden. In gesprek met minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) onderzoeken we hoe andere maatschappelijke sectoren hierin een rol kunnen spelen. En wat co-creatie met burgers en het treffen van duurzaamheidsmaatregelen hierin kan betekenen. Aan het woord komen bestuurders en belanghebbenden, kerkvertegenwoordigers en ontwikkelende partijen.

Binnenkort komen we met meer informatie over de data, het programma en de aanmeldmogelijkheden.

Reacties