U bent hier

Deelnemer Adopteer een Kerk #3 Corneliuskerk Den Hout

Corneliuskerk Den Hout (G. Lanting CC BY-SA 3.0)

De neogothische Corneliuskerk, gelegen in het pittoreske Den Hout, is de volgende deelnemer die we aan u voorstellen in het kader van Adopteer een Kerk. In dit project worden zeven kerken gevolgd tijdens hun herbestemmingsproces, waarbij ze advies krijgen van een groep van experts en leren van elkaar. Op het platform Toekomst Religieus Erfgoed worden updates geplaatst over dit proces, waarin problemen, tips en successen worden beschreven.

De Rooms-Katholieke parochiekerk in Den Hout is in 1878 gebouwd aan de Houtse Heuvel; de brink en het hart van het dorp. De kerk is gebouwd door architect P.J. van Genk, die in de laatste drie decennia van de 19e eeuw de belangrijkste architect was in het bisdom Breda. Het gebouw wordt gekenmerkt door zijn neogotische stijl en is een rijksmonument. In 2016 wordt de kerk onttrokken aan de eredienst. Een lokale stuurgroep is opgericht om te onderzoeken of het gebouw kan worden overgedragen aan het dorp.

Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door het Monumentenhuis Brabant – met subsidie van de provincie Noord-Brabant – waarin de mogelijke functies van het gebouw worden geschetst; de mogelijkheid voor woningen, hotel/restaurant en multifunctioneel gebruik zijn onderzocht. Het grote probleem is het achterstallig onderhoud dat geschat wordt op acht á negen ton. Op dit moment wordt geïnventariseerd door de stuurgroep of het draagvlak in het dorp voldoende is om met het proces door te gaan. Voorwaarde is dat 100 mensen van de 1.000 inwoners die het project met 100 euro per jaar willen ondersteunen. De gesprekken met de eigenaar – het bisdom – worden pas gestart wanneer hierover meer duidelijkheid is.

Deze deelnemer vraagt zich af hoe - in zijn geval - er inkomsten gegenereerd kunnen worden en hoe een kerkgebouw het beste in de markt gezet kan worden. Daarnaast denkt de stuurgroep nog na over hoe ze zich het beste kunnen organiseren (stichting, coöperatie etc.). Een werkbezoek aan deze kerk heeft plaatsgevonden aan het einde van april. Het verslag hiervan wordt halverwege mei op onze website gepubliceerd.

Reacties