U bent hier

Decentralisatie-uitkeringen kerkenvisies 2021 toegekend

De meicirculaire gemeentefonds 2021 is gepubliceerd. Daarmee zijn ook de decentralisatie-uitkeringen voor de kerkenvisies definitief toegekend.

De meicirculaire is te downloaden op Rijksoverheid.nl: Meicirculaire gemeentefonds 2021. Op pagina 97 staat het overzicht van gemeenten die een kerkenvisie in deze laatste ronde hadden aangevraagd.

Masterclass in Zeeland

Met deze toekenning heeft de laatste gemeente in de provincie Zeeland ook het budget binnen: de gemeente Kapelle. In deze provincie stellen alle gemeenten een kerkenvisie op. Op 1 juni was de tweede masterclass kerkenvisies, georganiseerd door Erfgoed Zeeland. Vertegenwoordigers vanuit gemeenten, de begeleidende bureaus, de provincie en het rijk informeerden elkaar, inspireerden en wisselden ervaringen uit. Doordat alle gemeenten een gelijksoortige aanpak hebben, ontstaat er een interessante leeromgeving en ook een mooi overzicht van de gehele provincie. De bedoeling is dat alle gemeenten naast een visie ook een uitvoeringsplan opstellen.

Ervaringen vanuit gemeenten

Tijdens de masterclass kwam naar voren hoe gemeenten de gesprekken met kerkeigenaren ervaren. Over het algemeen worden die ervaren als open (geldt wat minder voor de zeer orthodoxe denominaties). De gemeentelijke projectleiders merken dat het kerkenvisietraject ze ook veel meer intern in verbinding brengt met allerlei andere afdelingen en disciplines. Ook wordt het belang van een goed aangehaakte wethouder aangegeven, die zowel in- als extern kan acteren wanneer nodig.  

Reacties