U bent hier

Aanvragen herbestemmingssubsidie nog tot en met 30 november

Gezondheidscentrum De Poort van Borne in de voormalige Theresiakerk.

Het is nog tot en met 30 november mogelijk een herbestemmingssubsidie aan te vragen. De subsidie bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. Ook onderzoeken gericht op nevenbestemming kunnen worden gesubsidieerd, mits voor minimaal de helft van het monument een nieuwe bestemming wordt gezocht.

In de periode 2011-2019 werd 36% van deze aanvragen voor kerkgebouwen gedaan, gemiddeld circa 85 aanvragen per jaar. De subsidie voorkomt dat monumenten en gebouwen met cultuurhistorische waarde waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan.

De rijksoverheid draagt via de subsidie bij in de volgende kosten:

  • Onderzoek: kosten voor onderzoek naar de haalbaarheid van de herbestemming.
  • Verduurzaming: kosten om de verduurzamingsmogelijkheden van het bouwwerk te onderzoeken in aanvulling op een herbestemmingsonderzoek.
  • Wind- en waterdichtmaatregelen: kosten om het bouwwerk in de tussentijd wind- en waterdicht te houden.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbare budget en stelt naderhand de subsidie vast aan de hand van een verantwoording. Het Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling en de verrekening met de uiteindelijk vastgestelde subsidie.

Ook onderzoeken gericht op nevenbestemming worden gesubsidieerd, mits voor minimaal de helft van het monument een nieuwe functie wordt gezocht.

Meer informatie en aanvragen.

Reacties